Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.

je regionální zdravotnické zařízení, poskytující kvalitní zdravotní péči občanům v základních medicínských oborech. Hlavními nosnými programy jsou v současnosti:

  • porodnictví
  • úrazová a obecná chirurgie

Dalším záměrem nemocnice bude rozšiřovat nosné programy směřované na preventivně- diagnostickou zdravotní péči, speciálně zaměřenou na seniory v souvislosti se stárnutím populace v rámci interních oborů, ale i následné zdravotní a ošetřovatelské péče.
Cílem nezbytně bude i posilování preventivní a poradenské činnosti v ambulantní části nemocnice, včetně rozšiřování ambulantních subspecializací. Zde se budeme soustřeďovat na široké skupiny obyvatelstva v rámci prevence civilizačních chorob, jejichž trend je dlouhodobě narůstající, popř. i na vyhledávání rizikových pacientů. Poradenskou a kontrolní činnost chceme pacientům poskytnout komplexně v otázkách zdravého životního stylu, včetně zdravého způsobu redukce váhy.

Co chceme

Chceme poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči založenou na vstřícném a vnímavém přístupu k pacientovi a léčbě založené na odborné erudici a moderních léčebných a diagnostických trendech. K vysoké úrovni a úspěšnosti pacientovy léčby přispívá efektivní mezioborová spolupráce, kterou budeme prohlubovat. Chce budovat firemní kulturu založenou na loajalitě a motivaci zaměstnanců. Kontinuální sledování úrovně zdravotní péče a analýza naší práce jsou pro nás neméně důležité. Proto budeme podporovat celoživotní vzdělávání zdravotníků jak v odborné oblasti, tak v oblasti kvality naší péče založené na soustavném vyhodnocování, zpětné vazbě a vnitřní i externí auditorské činnosti.

Kvalita péče

K zajištění kvality poskytované zdraví péče v našem zařízení byl vybudován speciální tým z řad vedoucích pracovníků oddělení, ale i specializovaných odborníků - lékařů i nelékařů. Naším cílem je v budoucnu úspěšně připravit a projít akreditační tříleté procesy tak, jak se to již v letech 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019 úspěšně podařilo.

AGEL a.s.

Od roku 2004 je Nemocnice Valašské Meziříčí součástí holdingové skupiny nemocnic sdružených ve společnosti AGEL. Toto začlenění umožňuje nejen odborně a organizačně spolupracovat v rámci společnosti, předávat si zkušenosti, standardizovat poskytovanou péči a její kvalitu, ale mimo jiné poskytuje možnost kooperace, výpomoci a koordinovaných a efektivních servisních služeb v rámci technicko-hospodářského zázemí nemocnice a přístrojové techniky. Centralizované ekonomické řízení holdingových nemocnic přispívá k efektivitě jejich provozu a racionálnímu hospodaření. Našim pacientům jsme schopni nabídnout a poskytnout vysoce specializovanou zdravotní péči v jednotlivých holdingových centrech, samotná Nemocnice Valašské Meziříčí pak jedno z takových to center představuje, a to v oblasti bariatrie(chirurgické léčby extrémní obezity) - kde je jedním ze tří specializovaných center v rámci holdingu.

Vzdělávání

V rámci vzdělávání má nemocnice 7 lékařských odborností splňujících akreditační odborná kritéria pro školící činnost - může tak nabídnout stáže pro lékaře v přípravě na atestaci. Vzdělávací institut Agel o.p.s. sídlící v Prostějově pak nabízí školení pro zaměstnance, např. v oblastech organizace práce, psychologie, práva ve zdravotnictví apod.
Celoústavní semináře lékařů a nelékařského personálu poskytují možnost odborné edukace a prezentaci práce vlastních oddělení, které přispívá k prohlubování mezioborové spolupráce.

Cíle a poslání Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.

  • Vysoce kvalitní zdravotní péče o občany regionu
  • Spokojený a edukovaný pacient
  • Poskytnout pacientům vybranou specializovanou péči zajišťovanou erudovanými odborníky Nemocnice a zprostředkovat vysoce specializovanou péči v holdingových centrech
  • Soustavně monitorovat a vyhodnocovat kvalitu zdravotní péče, prohlubovat kooperaci jednotlivých oborů a klást důraz na týmovou práci
  • Podporovat budování firemní kultury, seberealizaci a osobní rozvoj zaměstnanců, zajistit a podporovat kontinuální vzdělávání lékařského i nelékařského personálu