Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Pacienti a návštěvy

Desatero návštěvníka

  1. Na návštěvu nemocného člena rodiny či přítele se řádně připravte. Mějte na mysli pacientův stav a zvolte přiměřenou dobu a délku návštěvy. Zvažte počet návštěvníků ( nejvýše dvě osoby najednou).
  2. Přijďte vhodně oblečeni, příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti nemocného.
  3. Pacienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Nejednejte s ním jako s malým dítětem a respektujte jeho osobnost.
  4. Nesnažte se o tzv. radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech mlčte nebo nemocného informujte, rozhodně však na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí.
  5. Chce-li však nemocný projevit svůj názor, vyslechněte ho. Když konverzace vázne, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní.
  6. Nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab a že může být terapeuticky přínosné. Sledujte, zda nemocný není příliš unaven a je-li, taktně návštěvu přerušte, resp.zkraťte nebo účastně dokončete v přátelském mlčení.Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. "obávané rozhovory jsou z hlediska pacienta voleny logicky, ventilace strachu má ozdravný účinek. Vždy berte ohled na spolupacienty."
  7. Při vstupu do pokoje pozdravte všechny, při odchodu popřejte všem dobrou náladu, zmírnění obtíží či brzké uzdravení.
  8. Opusťte pokoj v případě, že některý spolupacienty je v těžkém stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, popřípadě potřebuje-li vykonat toaletu na lůžku.
  9. Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní, pamatujte na přiměřenost.
  10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se "vleče" pomaleji než náš běžný.