Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Kvalita a bezpečí

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. se kontinuálně věnuje zvyšování kvality a bezpečí péče o své pacienty. V roce 2007 nemocnice prošla prvním náročným auditem Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR) a získala certifikát o akreditaci, potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb. V dalším období (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)  nemocnice absolvovala reakreditační šetření SAK ČR, kdy opětovně obhájila a získala akreditační certifikát SAK.

Akreditační certifikát SAK ČR je dokladem o kontinuálním poskytování kvalitní péče a zárukou bezpečí pacientů i zaměstnanců. Akreditační požadavky vyžadují od personálu zdravotnického zařízení aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností. Pro udělení reakreditace je nutné naplňovat stále se zvyšující požadavky akreditačních standardů řízení kvality, managementu, standardů diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance a standardy protiepidemických opatření. Pravidelná tříletá obhajoba akreditačního certifikátu je dlouhodobým výsledkem a úsilím týmové práce, na kterém se podílejí všichni zaměstnanci.

Klinické laboratoře (laboratoř klinické biochemie a laboratoř patologie) získaly v roce 2012 certifikát Českého institutu pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO 15 189. Laboratoře se tak zavazují kontinuálně zvyšovat svou odbornou úroveň a přispívat k rozvoji laboratorní medicíny a pozitivně ovlivňovat úroveň zdravotní péče ve svém zdravotnickém zařízení a příslušném regionu. Pracovníci akreditovaných laboratoří deklarují ochotu prokázat pomocí měřitelných, vyhodnotitelných a na místě ověřitelných kriterií svůj příspěvek ke zvyšování kvality zdravotní péče.

V souvislosti se zvyšováním kvality a bezpečí poskytovaných služeb probíhá v nemocnici pravidelná kvalifikovaná auditní činnost, která se zaměřuje především na rizikové oblasti, jako jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování standardizovaných a hygienických postupů z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity a další.

Dále je v nemocnici zaveden účinný proces sledování mnoha indikátorů kvality, monitorující rizikové činnosti, spojené s poskytováním zdravotní péče. Jejich výskyt je pravidelně analyzován, sledují se dlouhodobé trendy s cílem efektivně monitorovat a zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb.

Laboratoř klinické biochemie OKB nově používá laboratorní informační systém Envis LIMS firmy DS Soft.