Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Rada pro kvalitu

Vedení Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. určilo týmový výkonný orgán - tým TQM (total quality management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování nastaveného programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřen manažer kvality - Mgr. Radomír Petr.

Osoby, zastoupené v týmu kvality, jsou k tomuto účelu řádně školeny, v případě zdravotnických pracovníků s certifikací auditora. Do týmu kvality jsou jmenováni ředitelem nemocnice s pověřením provádět interní auditní činnost ve zdravotnickém zařízení.

Členové týmu kvality:

Supervizor týmu:

 • předseda představenstva

Koordinátor týmu:

 • manažer kvality

Tým nelékařských profesí:

 • hlavní sestra

Tým nozokomiálních nákaz:

 • epidemiologická sestra
 • lokální manažer NN

Tým lékařských profesí:

 • lékař operačních oborů
 • lékař intenzivní medicíny
 • lékař komplementu
 • lékař gyn-por medicíny
 • lékař zobrazovacích metod
 • lékař interních oborů

Preventivní tým:

 • vedení nemocnice
 • marketing
 • epidemiologická sestra

Technicko-bezpečnostní tým:

 • správce
 • referent zdravotnické techniky, ústavní metrolog
 • technik PO/OBP
 • vedoucí oddělení IT

Laboratorní tým:

 • manažer laboratoří, garant pro akreditaci ČIA
 • vedoucí laborant patologie

Personalistika:

 • vedoucí personálního odd.

Marketing:

 • marketingový a organizační asistent

Právní referent:

 • sekretariát ředitele