Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Pacienti a návštěvy

Provozní pokyny na dětském oddělení

Provozní pokyny jsou závazné pro všechny nemocné, léčené v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s.. Dovolujeme si Vás požádat o dodržování následujících pokynů. 

 1. Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staniční sestry.
 2. Dbejte všech pokynů ošetřujícího personálu. Za bezpečnost hospitalizovaného dítěte je odpovědná dospělá osoba, která dítě doprovází.
 3. Pokud jste maminka přijatá k pobytu ze zdravotní indikace (např. kojící maminka, dítě do 1 roku) budete ubytovaná na dětském oddělení na pokoji s vlastním sociálním zázemím nebo přímo na pokoji kojenců. Stravu během pobytu máte zajištěnou bezplatně. Snídaně obědy a večeře vydáváme v jídelně našeho oddělení.
 4. Pokud jste maminka přijatá k pobytu na vlastní žádost, pobyt si hradíte dle platného Ceníku placených služeb v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. Dle možností můžete být ubytovaná na dětském oddělení. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme objednat stravu za finanční úhradu.
 5. S uspořádáním oddělení, provozními a hygienickými opatřeními Vás seznámí při příjmu vedoucí sestra nebo službu konající sestra.
 6. Z hygienických důvodů používejte při pobytu na oddělení domácí obuv. Můžete nosit vlastní oděv.
 7. Nenavštěvujte se vzájemně na pokojích dětí, snížíte tak možnost nákazy svého dítěte, neboť děti jsou na pokoje rozdělovány dle charakteru onemocnění.
 8. Věnujte pozornost svému dítěti, ostatní děti na pokoji neošetřujte. Pozornost věnujte zvláště prevenci úrazů u dětí. Nezapomínejte vždy uzavřít postranice kojenecké postýlky.
 9. Dovoluje-li to léčebný režim dítěte, máte možnost s ním pobývat v herně i u televize. Děti se zvýšenou teplotou musí setrvat v postýlce.
 10. Buďte opatrné při měření teploty u svého dítěte, v případě rozbití teploměru musíme požadovat finanční úhradu, neboť cena rychloběžného teploměru je cca 120 Kč.
 11. U dětí od 2 let výchovný program v dopoledních hodinách zajišťuje učitelka MŠ, u školních dětí je výuka zajištěna učitelkou ZŠ.
 12. Pokud to dovoluje zdravotní stav dítěte, po poradě s lékařem můžete na procházku do nemocničního parku, areál nemocnice však s dítětem neopouštějte.
 13. Svůj odchod nahlaste službu konající sestře.
 14. V průběhu malé i velké vizity můžete zůstat na pokoji, máte možnost se informovat na zdravotní stav Vašeho dítěte.
 15. Informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař nebo primář oddělení.
 16. Z hygienických důvodů respektujte zákaz vstupu do kuchyňky. Kávu, čaj je možno uvařit v kuchyňce pro matky.
 17. Respektujte návštěvní hodiny na oddělení od 8:00 - 18:00 hod.
 18. Dodržujte noční klid po 21:00 hod.
 19. Z ohleduplnosti k ostatním dětem, z prostorových a hygienických důvodů, upozorněte rodinné příslušníky, aby na návštěvu přicházely současně pouze 2 osoby.
 20. Díky laskavosti sponzora Nadace Eurotel může Vaše dítě využít možnosti zapůjčení mobilního telefonu zdarma k zavolání svým blízkým.
 21. Své přání a stížnosti můžete přednést primáři oddělení, staniční sestře.