Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Historie nemocnice

V roce 1879 byl v parku Botanika ve Valašském Meziříčí položen základní kámen k výstavbě nemocnice. Ke stavbě z finančních důvodů nedošlo.

V letech 1943-1946 existovala dočasná nemocnice v pronajatých prostorách kláštera Salvatoriánů (dnes TRN). Měla oddělení interní a chirurgické.

Výstavba nové nemocnice ve Valašském Meziříčí byla schválena MZd   Praha dne 25. 11.1955. Stavba byla zahájena v srpnu 1958.

Po zdlouhavé výstavbě byla nemocnice otevřena 1.srpna 1965. Náklady na stavbu činily 32 mil. Kčs. Nemocnice měla 4 základní oddělení celkem s 300 lůžky. Prvním ředitelem nemocnice byl v r.1965 MUDr. Jaroslav Mužný. Hlavní sestrou byla v letech 1965-71 Helena Cochlarová.

 • V září 1977 vznikla služba Rychlé záchranné pomoci - RZP.
 • V roce 1987 byl zakoupen do nemocnice první ultrazvukový přístroj značky TESLA.
 • 1.července l991 došlo k osamostatnění nemocnice po rozpadu OÚNZ Vsetín.
 • Rok 1992 - privatizace obvodních, dětských, zubních lékařů a odborných lékařů polikliniky.
 • 1. ledna 1993 byla uvedena do provozu nová přístavba polikliniky.
 • V roce 1993 - bylo otevřeno přebudované dětské oddělení a lůžkové anesteziologicko-resuscitační odd. - ARO. Od května zahájeny na chirurgickém a gynekol. oddělení operace laparoskopickou technikou. Na podzim zahájena instalace nemocničního informačního systému - NIS.
 • V prosinci 1994 - dokončena rekonstrukce operačních sálů ( 4 sály).
 • V březnu 1995 - otevřeno urologické oddělení.

Přestavba budovy

Na podzim roku 2001 začala rozsáhlá rekonstrukce budovy nemocnice.V první fázi rekonstrukce byla zrekonstruována levá část lůžkového oddělení. Ve druhé části bylo vystavené zcela nové dětské oddělení a zrekonstruovaná jak nemocniční lékárna , tak i městská lékarna. Nyní finišují práce na třetí fázi rekonstrukce, kde je opravena pravá část lůžkového oddělení.

V poslední fázi rekonstrukce, která by měla končit na konci roku 2004 a začátkem roku 2005, bude rekonstruovaný komplement (laboratoř, rentgeny, ambulance) a část budovy "stará poliklina"

V letošním roce byla ukončena dlouhodobá rekonstrukce nemocnice, která trvala několik let a byla rozdělena do čtyř etap.

Začátek první přestavby byl zahájen v prosinci roku 2001, s úpravami se skončilo v červnu 2002.

O rok později v červnu 2003 byla spuštěna druhá fáze, která trvala až do ledna 2004. Tehdy byla uvedena do provozu oddělení ARO, JIP chirurgie, urologie, chirurgie, gynekologie, zázemí pro pacienty a bufet. Ve druhé etapě proběhly také opravy společných prostor - vestibulů a návštěvních místností mezi křídly hospitalizační části.

Třetí etapa zahrnovala rekonstrukci dětského oddělení.

V rámci poslední čtvrté etapy se rekonstruovala poliklinika, ambulantní komplement a operační sály. Budova staré polikliniky se proměnila v moderní komplement, kde se nachází interní, chirurgická, urologická ambulance, rentgenové pracoviště a onkologie.

V prostorách, kde dříve sídlilo ředitelství, jsou umístěny další soukromé odborné ambulance: neurologie a gastroenterologie.

Valašské Meziříčí a.s. součástí skupiny AGEL rok 2004 - 2010 - odkaz

Rok 2011

 • Leden – zahájen provoz anesteziologické ambulance
 • Listopad – zapojení se do projektu Nemocnice podporující zdraví (HPH) – v rámci WHO
 • Ustanovení Preventivního týmu NVM a.s.
 • 1. místo v anketě Nemocnice očima pacientů – pořádá Health Care Institut
 • Prosinec – rekonstrukce zadního traktu dětského oddělení – 7 lůžek – stanice ONP  pro analgetickou léčbu za hospitalizace 

Rok 2012

 • Leden – otevření Centra redukce hmotnosti a preventivní medicíny
 • Únor – přestavba – vytvoření sjednocené MD JIP a  oddělení intermediární péče
 • „Knihy podnětů, pochval a připomínek“ zavedeny na lůžkových odděleních (241 poděkování, 11 připomínek za rok 2012)
 • Zahájení činnosti Nemocničního kaplana
 • Zahájení Pilotního projektu v rámci HPH
 • Zahájení spolupráce s časopisem Obelisk
 • Červen - Implementace nového Nemocničního informačního systému  – Integrovaného Klinického informačního systému IKIS
 • Zahájeny kurzy Nordic walking pořádané NVM a.s.
 • Rozšíření spolupráce s neurochirurgy a neurology Zlínského kraje – v rámci provádění léčby bolesti a operace  syndromu karpálního tunelu
 • Září – Ustavení DRG týmů lékařů
 • Říjen – NVM a.s. se zapojila do projektu Zelená firma
 • Listopad – 1. místo v anketě Spokojenost pacientů pořádané HCI
 • Odd. PAT, OKB úspěšně absolvovala Akreditační šetření ČIA
 • Gastroenterologická ambulance obhájila  certifikaci Ministerstva zdravotnictví ČR – Akreditace pro kolonoskopický skreening
 • Prosinec -  NVM a.s. zařazena mezi 42 Center pro léčbu závislosti na tabáku v ČR 

Rok 2013

 • Podepsání pětiletých rámcových smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami
 • Leden – otevření Ambulance pro odvykání kouření v prostorách NVM a.s.
 • Únor – rekonstrukce a renovace operačních a porodního sálů a finální úprava části MD JIP
 • Otevření nové urogynekologické  ambulance – rozšíření spektra výkonů gynekologické odbornosti o léčbu ženské inkontinence
 • NVM a.s.  již potřetí úspěšně obhájila reakreditaci SAK – Spojené akreditační komise ČR
 • Listopad – 2. místo v anketě Spokojenost pacientů pořádané HCI 
 • Úspěšně proběhl dozorový audit ČIA, byl navýšen počet akreditovaných metod.
 • Úspěšně proběhl externí audit WHO - HPH Recognition Process s ohodnocením 98% (nejlepší prozatimní hodnocení v rámci auditovaných nemocnic v ČR

Rok 2014

Slavnostně otevřen babybox, a to jako šedesátý v České republice. V květnu 2014 se ve španělské Barceloně konala 22. mezinárodní konference nemocnic podporující zdraví, kde se svou prezentací vstoupili MUDr. Liberda a Mgr. Stanečka na téma „Naše zkušenosti s podporou zdraví“. V rámci zkvalitnění poskytované zdravotní péče a zvyšování komfortu pro pacienty byly na odděleních chirurgie, interny, gynekologie a porodním zřízeny jednolůžkové nadstandardní pokoje s možností připojení na WIFI. Z významnějších investic lze jmenovat především digitalizaci rentgenového pracoviště, která výraznou měrou zlepšila kvalitu a rychlejší dostupnost výsledku rentgenového vyšetření a zároveň snížila radiační zátěž pro pacienty.

 • Únor 2014 Slavnostní otevření 60. babyboxu v České republice.
 • Březen 2014 Gynekologicko-porodnické oddělení spustilo novou internetovou poradnu.
 • Květen 2014 Úspěšná prezentace našich zaměstnanců na 22. mezinárodní konferenci nemocnic podporující zdraví na téma: Naše zkušenosti s podporou zdraví“ ve španělské Barceloně.
 • Červen 2014 Otevření poradny pro pigmentová znaménka.
 • Červenec 2014 MUDr. Martin Liberda reprezentoval naši nemocnici na výročním zasedání Britské Gastroenterologické společnosti.
 • Září 2014 Otevření zrekonstruovaných prostor porodního sálu a pokojů pro první dobu porodní včetně nového přístrojového vybavení kardiotokografy.
 • Listopad 2014 Dokončení digitalizace rentgenového pracoviště.
 • Prosinec 2014 Laboratoř patologie obhájila certifikace Českého institutu pro akreditaci.

Rok 2015

Nemocnice si v tomto roce připomenula a bilancovala 50 let od svého založení. Zdravotnictví ve Valašském Meziříčí dostalo v roce 1965 úplně jiný rozměr. V té době nejmodernější budova – monoblok – koncentrovala pacienty ambulantní i hospitalizované. Toto bylo a je výhodou nejen pro komfort a bezpečí pacientů, ale i pro ekonomiku provozu až do dnešní doby. Po rok trvající přípravě projektové dokumentace se započala, tak dlouho očekávaná a potřebná, rekonstrukce stravovacího provozu. Součástí této velké akce byla nákladem 5 287 tis. Kč stavební úprava stávajícího výtahu na evakuační, který bude využíván pro distribuci stravy do lůžkové části nemocnice. V roce 2015 jsme pořídili zdravotnickou a jinou techniku za cca 10 milionů korun – namátkou jmenujme pořízení dvou anesteziologických přístrojů, přenosného sonografického přístroje pro ARO, monitorovací techniky na oddělení MD JIP, došlo k postupné obměně mobiliáře na oddělení následné péče

 • Březen 2015 Vybudovány nové skladovací prostory pro zdravotnické pomůcky, dezinfekci a zdravotnický materiál chirurgického a gynekologicko-porodního oddělení.
 • Červen 2015 Hospitalizovaní pacienti mají na pokojích nainstalovány nové televize a rozšířenou WIFI síť.
 • Srpen 2015 Otevření zrekonstruovaných prostor interních ambulancí.
 • Červenec 2015 Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce stravovacího provozu.
 • Září 2015 Vydání obsáhlého almanachu k výročí 50 let založení nemocnice ve Valašském Meziříčí. Listopad 2015 Oddělení patologie a klinické biochemie obhájilo akreditaci Českým institutem pro akreditaci.
 • Prosinec 2015 Dokončení stavebních úprav stávajícího výtahu na evakuační

Rok 2016

Z nejvýznamnějších investic je možno zmínit obnovu nemocničních lůžek napříč odděleními, dezinfektor pro gastroenterologickou ambulanci. Pro zlepšení komfortu pacientů byly na gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení instalovány předokenní žaluzie.V lednu 2016 byla kolaudací završena 7 měsíců trvající rekonstrukce stravovacího provozu a tím došlo k významnému kvalitativnímu posunu v přípravě stravy jak pro pacienty, tak i pro personál naší nemocnice. Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. si i nadále drží své pevné místo mezi poskytovateli zdravotní péče ve Zlínském kraji. Oblíbenost nemocnice nejlépe dokladují čísla. Porodnice ve valašskomeziříčské nemocnici – jako jediná v kraji – významným způsobem navýšila porodnost a může se chlubit 999 narozenými dětmi v roce 2016.V červnu roku 2016 nemocnice úspěšně prošla již čtvrtým kontrolním externím auditem zástupců Spojené akreditační komise a obhájila certifikát kvality poskytovaných služeb. Nesmíme přehlédnout ani obrovský úspěch všeobecné sestry Kateřiny Palinčákové, která ve velké konkurenci získala titul Sestra roku 2015.

Rok 2017

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. je jednou z 9 nemocnic v České republice, které jsou zapojeny v síti nemocnic podporujících zdraví. Nemocnice je v síti HPH od roku 2013 a od té doby podporuje zdravý životní styl nejen svých zaměstnanců, ale i pacientů. V nemocnici funguje poradna pro odvykání kouření či centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny. Zástupci nemocnice se zúčastnili již v pořadí 25. ročníku konference HPH, jejíž hostitelem se stala univerzita ve Vídni. Zdeje nutné zmínit o jednom z důležitých trendů v medicíně posledních let. Velká skupina pacientů vyžaduje, nejen v naší nemocnici, paliativní péči. Proto jsme v loňském roce započali budovat paliativní tým, který bude zahrnovat celou řadu odborníků. Cílem týmu bude udržet důstojný život pacienta v posledních dnech života. MUDr. Veronika Mikolajková, jako leader týmu, předložila žádost Nadačnímu fondu AVAST o podporu projektu. To, že byl projekt Nadačním fondem AVAST podpořen, nás ujistilo v tom, že další práce v této oblasti má velký smysl.

Rok 2018

V roce 2018 jsme hospitalizovali 14 669 pacientů a v ambulantním segmentu jsme oproti roku 2017 ošetřili o cca 400 pacientů více. Stejně jako v roce předešlém jsme zajišťovali službu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a děti na podkladě smlouvy se Zlínským krajem. Porodnické oddělení si udrželo opětovně vedoucí pozici v počtu porodů v našem regionu – v roce 2018 naši lékaři odvedli 933 porodů oproti 939 porodům v roce předešlém. ako každým rokem, tak i v roce 2018, se Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. zapojila do celostátního projektu „Nemocnice ČR 2018“ organizace HealthCare Institute. V rámci odeslaných dotazníků pacientů valašskomeziříčské nemocnice byla komplexně hodnocena oblast bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Následným vyhodnocením šetření ze strany HealthCare Institute byla Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. v rámci Zlínského kraje posouzena jako druhá nejlepší.  V květnu roku 2018 proběhl v klinických laboratořích Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. dozorový audit Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř biochemie prošla tímto auditem úspěšně a obhájila certifikát na další období. V platnosti tak zůstává osvědčení o akreditaci do roku 2020. V roce 2018 Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. pokračovala v projektu Paliativní péče o nevyléčitelné pacienty.

Rok 2019

V roce 2019 jsme jako každým rokem investovali významný objem finančních prostředků v souhrnné výši 24,5 mil. Kč, z toho do zdravotnické techniky bylo investováno 23,8 mil Kč. Nejzásadnější investicí byla obnova CT přístroje v částce převyšující 14 milionů korun. Pořízením nového CT přístroje jsme nyní schopni zkvalitnit diagnostiku, v převážné většině vyšetření s významným snížením radiační zátěže. Zároveň jsme nabídli našim pacientům nové vyšetřovací metody, a to CT koronarografii a CT kolonoskopii v indikovaných případech. Za více než 2 mil. Kč jsme pořídili skiagrafický přístroj jako náhradu za dosluhující přístroj na RDG oddělení. Rok 2019 byl pro nemocnici rokem akreditačním. V měsíci květnu 2019 jsme úspěšně prošli již pátým externím auditem zástupců Spojené akreditační komise ČR a na další 3 roky jsme obhájili certifikát kvality a bezpečí poskytovaných služeb. V září 2019 klinické laboratoře Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. prošly pravidelnou dozorovou návštěvou Českého institutu pro akreditaci a opět obhájily svou akreditaci. Při této příležitosti je nutno zmínit i další aktivity nemocnice, mezi které patří zahájení provozu ambulance pro paliativní a podpůrnou péči, nabídka a následná realizace kurzů první pomoci pro valašskomeziříčské firmy a projekt Život v kufříku na novorozeneckém oddělení.

Rok 2020

Stejně jako tomu bylo i u jiných poskytovatelů akutní lůžkové zdravotní péče, byl chod nemocnice zásadně ovlivněn důsledky pandemie onemocnění COVID-19. Jestliže ještě v únoru mohla všechna oddělení bez omezení plnit své cíle v oblasti léčebné péče, v březnu a následujících měsících se musela zaměřit na připravenost a zvládnutí první vlny pandemie. Znamenalo to výrazné omezení plánovaných výkonů, částečnou restrukturalizaci lůžkového fondu, přesuny zdravotnického personálu a vyčlenění oddělení pro pacienty, kteří vyžadovali standardní a také intenzivní péči díky zdravotním komplikacím způsobeným koronavirovou infekcí. I tyto změny, které byly v životě nemocnice bezprecedentní, se díky nasazení veškerého personálu podařilo zvládnout. V letních měsících, a to až do konce srpna, nám situace dovolila opět poskytovat standardní zdravotnické služby v oblasti akutní i plánované péče, při diagnostických a léčebných výkonech.

V říjnu však došlo k razantnímu zlomu, který byl zapříčiněn druhou pandemickou vlnou. Ta ovlivnila chod nemocnice mnohem více než vlna první. Vzhledem k trvale rostoucím počtům COVID positivních pacientů jsme vyčlenili postupně 4 stanice k jejich hospitalizaci, došlo k dalšímu přeskupení personálu, byla omezena činnost některých neakutních ambulancí, ve větším rozsahu se rozběhlo testování veřejnosti. Až do listopadu jsme se snažili zachovat, krom akutní, také plánovanou operativu ve všech chirurgickým oborech.  Vzhledem k centrálním nařízením a také pro mimořádnou vytíženost hlavně lůžek intenzivní péče, došlo od prosince k zastavení plánované operativy, prováděny byly pouze výkony akutní.

Pandemie zasáhla nemocnici nejen z pohledu chodu jednotlivých oddělení, změny spektra pacientů a nutnosti úpravy lůžkového fondu, ale také tím, že velké množství zaměstnanců samo prodělalo onemocnění COVID-19. Byly dny, kdy bylo hospitalizováno 80 pacientů s koronavirovým onemocněním a ze stejného důvodu chybělo až 65 zaměstnanců. Díky přístupu veškerého personálu, jejich obětavosti a osobnímu nasazení se i tato situace podařila zvládnout. A za to jim patří nejen poděkování, ale také maximální respekt a uznání. Stejně tak i všem, kteří nám nabídli svou pomoc jako dobrovolníci, dárci roušek či občerstvení pro naše zaměstnance. Je potřeba poděkovat také vojákům AČR, kteří se jako pomocný personál zapojili do chodu těch nejexponovanějších oddělení.

Jako každoročně, došlo i v roce 2020 k realizaci investic, které byla zaměřeny hlavně na obměnu zdravotnických přístrojů a další zvyšování komfortu pacientů. Na tomto místě lze zmínit zakoupení skiagrafu na RTG oddělení, pletysmografu pro TRN ambulanci, instalaci nových sterilizátorů a obměnu lůžek na standardních odděleních. V posledních měsících roku byla zahájena také stavební úprava prostor pro umístění magnetické rezonance, našim cílem je uvedení tohoto nového pracoviště do provozu v březnu roku 2021. V srpnu jsme oslavili 55. výročí zahájení provozu nemocnice.