Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Historie nemocnice

V roce 1879 byl v parku Botanika ve Valašském Meziříčí položen základní kámen k výstavbě nemocnice. Ke stavbě z finančních důvodů nedošlo.

V letech 1943-1946 existovala dočasná nemocnice v pronajatých prostorách kláštera Salvatoriánů (dnes TRN). Měla oddělení interní a chirurgické.

Výstavba nové nemocnice ve Valašském Meziříčí byla schválena MZd   Praha dne 25. 11.1955. Stavba byla zahájena v srpnu 1958.

Po zdlouhavé výstavbě byla nemocnice otevřena 1.srpna 1965. Náklady na stavbu činily 32 mil. Kčs. Nemocnice měla 4 základní oddělení celkem s 300 lůžky. Prvním ředitelem nemocnice byl v r.1965 MUDr. Jaroslav Mužný. Hlavní sestrou byla v letech 1965-71 Helena Cochlarová.

 • V září 1977 vznikla služba Rychlé záchranné pomoci - RZP.
 • V roce 1987 byl zakoupen do nemocnice první ultrazvukový přístroj značky TESLA.
 • 1.července l991 došlo k osamostatnění nemocnice po rozpadu OÚNZ Vsetín.
 • Rok 1992 - privatizace obvodních, dětských, zubních lékařů a odborných lékařů polikliniky.
 • 1. ledna 1993 byla uvedena do provozu nová přístavba polikliniky.
 • V roce 1993 - bylo otevřeno přebudované dětské oddělení a lůžkové anesteziologicko-resuscitační odd. - ARO. Od května zahájeny na chirurgickém a gynekol. oddělení operace laparoskopickou technikou. Na podzim zahájena instalace nemocničního informačního systému - NIS.
 • V prosinci 1994 - dokončena rekonstrukce operačních sálů ( 4 sály).
 • V březnu 1995 - otevřeno urologické oddělení.

Přestavba budovy

Na podzim roku 2001 začala rozsáhlá rekonstrukce budovy nemocnice.V první fázi rekonstrukce byla zrekonstruována levá část lůžkového oddělení. Ve druhé části bylo vystavené zcela nové dětské oddělení a zrekonstruovaná jak nemocniční lékárna , tak i městská lékarna. Nyní finišují práce na třetí fázi rekonstrukce, kde je opravena pravá část lůžkového oddělení.

V poslední fázi rekonstrukce, která by měla končit na konci roku 2004 a začátkem roku 2005, bude rekonstruovaný komplement (laboratoř, rentgeny, ambulance) a část budovy "stará poliklina"

V letošním roce byla ukončena dlouhodobá rekonstrukce nemocnice, která trvala několik let a byla rozdělena do čtyř etap.

Začátek první přestavby byl zahájen v prosinci roku 2001, s úpravami se skončilo v červnu 2002.

O rok později v červnu 2003 byla spuštěna druhá fáze, která trvala až do ledna 2004. Tehdy byla uvedena do provozu oddělení ARO, JIP chirurgie, urologie, chirurgie, gynekologie, zázemí pro pacienty a bufet. Ve druhé etapě proběhly také opravy společných prostor - vestibulů a návštěvních místností mezi křídly hospitalizační části.

Třetí etapa zahrnovala rekonstrukci dětského oddělení.

V rámci poslední čtvrté etapy se rekonstruovala poliklinika, ambulantní komplement a operační sály. Budova staré polikliniky se proměnila v moderní komplement, kde se nachází interní, chirurgická, urologická ambulance, rentgenové pracoviště a onkologie.

V prostorách, kde dříve sídlilo ředitelství, jsou umístěny další soukromé odborné ambulance: neurologie a gastroenterologie.

Valašské Meziříčí a.s. součástí skupiny AGEL rok 2004 - 2010 - odkaz

Rok 2011

 • Leden – zahájen provoz anesteziologické ambulance
 • Listopad – zapojení se do projektu Nemocnice podporující zdraví (HPH) – v rámci WHO
 • Ustanovení Preventivního týmu NVM a.s.
 • 1. místo v anketě Nemocnice očima pacientů – pořádá Health Care Institut
 • Prosinec – rekonstrukce zadního traktu dětského oddělení – 7 lůžek – stanice ONP  pro analgetickou léčbu za hospitalizace 

Rok 2012

 • Leden – otevření Centra redukce hmotnosti a preventivní medicíny
 • Únor – přestavba – vytvoření sjednocené MD JIP a  oddělení intermediární péče
 • „Knihy podnětů, pochval a připomínek“ zavedeny na lůžkových odděleních (241 poděkování, 11 připomínek za rok 2012)
 • Zahájení činnosti Nemocničního kaplana
 • Zahájení Pilotního projektu v rámci HPH
 • Zahájení spolupráce s časopisem Obelisk
 • Červen - Implementace nového Nemocničního informačního systému  – Integrovaného Klinického informačního systému IKIS
 • Zahájeny kurzy Nordic walking pořádané NVM a.s.
 • Rozšíření spolupráce s neurochirurgy a neurology Zlínského kraje – v rámci provádění léčby bolesti a operace  syndromu karpálního tunelu
 • Září – Ustavení DRG týmů lékařů
 • Říjen – NVM a.s. se zapojila do projektu Zelená firma
 • Listopad – 1. místo v anketě Spokojenost pacientů pořádané HCI
 • Odd. PAT, OKB úspěšně absolvovala Akreditační šetření ČIA
 • Gastroenterologická ambulance obhájila  certifikaci Ministerstva zdravotnictví ČR – Akreditace pro kolonoskopický skreening
 • Prosinec -  NVM a.s. zařazena mezi 42 Center pro léčbu závislosti na tabáku v ČR 

Rok 2013

 • Podepsání pětiletých rámcových smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami
 • Leden – otevření Ambulance pro odvykání kouření v prostorách NVM a.s.
 • Únor – rekonstrukce a renovace operačních a porodního sálů a finální úprava části MD JIP
 • Otevření nové urogynekologické  ambulance – rozšíření spektra výkonů gynekologické odbornosti o léčbu ženské inkontinence
 • NVM a.s.  již potřetí úspěšně obhájila reakreditaci SAK – Spojené akreditační komise ČR
 • Listopad – 2. místo v anketě Spokojenost pacientů pořádané HCI 
 • Úspěšně proběhl dozorový audit ČIA, byl navýšen počet akreditovaných metod.
 • Úspěšně proběhl externí audit WHO - HPH Recognition Process s ohodnocením 98% (nejlepší prozatimní hodnocení v rámci auditovaných nemocnic v ČR)

Významné investice 2010 – 2013

Rok 2010

 • laparoskopická věž a instrumentárium – Centrální operační sály
 • telemetrický  monitorovací systém – interna
 • prokládací mycí a dezinfekční automat – centrální sterilizace
 • stravovací systém včetně kartového centra

ROK 2011

 • 4D ultrazvukový přístroj – gynekologie, porodní
 • monitory a defibrilátory – JIP
 • nemocniční lůžka a antidekubitní matrace – oddělení následné péče, interna

ROK 2012

 • Pojízdný rentgen – C rameno – Centrální operační sály
 • Operační světla a vzduchotechnika  – Centrální operační sály
 • Jícnová sonda – echokardiografie
 • Monitorovací systém – ARO

ROK 2013

 • Mikroskop s kamerou – Patologie
 • Videokolonoskop – Gastroenterologie
 • Vyšetřovací křesla – Urologie, gynekologie, porodní
 • Automat na mytí a dezinfekci podložních mís – Interna