Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Rychlejší a zároveň šetrnější vyšetření nabízí pacientům Nemocnice Valašské Meziříčí díky novému CT přístroji

9.10.2019

Nový počítačový tomograf (CT) pořídila Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL, za 14,2 miliónů korun v červnu letošního roku. Po zkušebním provozu nemocnice přístroj dnes slavnostně představila. Zdravotníci hodnotí nové vybavení velmi kladně. Moderní inovativní technologie nejen, že zrychlila jednotlivá vyšetření, ale zároveň umožnila zredukovat rentgenové záření nutné k provedení vyšetření až o 70 procent.

Nemocnice Valašské Meziříčí každoročně vynakládá nemalé částky na obnovu zdravotnické techniky a koupě nového CT přístroje je historicky největší investicí do zdravotnické techniky. „Pořízením nového CT přístroje se jednak zrychlí a zkvalitní vlastní vyšetření a nesmíme ani zapomenout na rozšíření našich diagnostických možností, což bude velkým přínosem pro pacienty ze spádové oblasti naší nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Martin Hrabovský, MBA.

Nový CT přístroj s 80 řadami detektorů je po všech stránkách lepší než model z roku 2008, kterým Nemocnice Valašské Meziříčí disponovala dosud. „Díky podstatně většímu počtu detektorů probíhají jednotlivá skenování velmi rychle, čímž se podstatně snižuje riziko vzniku pohybových rozmazání, např. při dýchání, srdeční akci, či skenování neklidných nespolupracujících pacientů. Přístroj nyní zpracuje 160 řezů vyšetřované oblasti těla z jedné rotace,“ uvádí primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Radmila Hurská.

Velikost a počet detektorů hrají hlavní roli v podstatně větší rozlišovací schopnosti přístroje, který umožňuje rozlišit větší podrobnosti jednotlivých struktur či ohraničení rozhraní tkání. „To má zásadní význam zvláště při vyšetření onkologicky nemocných. Díky kvalitnějšímu softwarovému vybavení máme možnost vytvářet širokou škálu rekonstrukcí obrazu, včetně rekonstrukcí prostorových, které také napomáhají při hodnocení vyšetření, ale zároveň zlepšují přehlednost problematických oblastí, zvláště v okolí implantovaného kovového materiálu,“ doplnila primářka Hurská s tím, že inovativní technologie přístroje umožnila výrazně zredukovat hodnoty rentgenového záření o 50 až 70 procent oproti hodnotám, které zde zdravotníci naměřili na předchozím vybavení.

Rovněž velikost vyšetřovacího prstence, tzv. gantry, je na novém vybavení větší o osm centimetrů.  „Průměr gantry starého přístroje byl 70 cm. Stávalo se, že objemnější pacient prošel jen tak tak. V těchto případech byl však vzniklý obraz méně kvalitní nebo až na hranici zhodnotitelnosti,“ vzpomíná MUDr. Radmila Hurská. Velikost gantry hraje zásadní roli především u intervenčních výkonů, ve Valašském Meziříčí se jedná převážně o obstřiky páteře či cílené biopsie orgánů. „Zvláště u silnějších pacientů se zavedené jehly při kontrole umístění jednoduše do prostoru prstence nevešly, uhýbaly, takže hodnocení správnosti jejich umístění bylo v některých případech obtížnější,“ vysvětluje primářka.

Díky novému CT nabídne Nemocnice Valašské Meziříčí také širší spektrum vyšetření. Personál radiodiagnostického je aktuálně zaškolován pro provádění vyšetření kalciového skóre, CT koronarografii a virtuální kolonoskopii.

Počítačovou tomografii absolvuje v Nemocnici Valašské Meziříčí okolo 6 tisíc pacientů ročně, díky novému vybavení jich bude nemocnice moci ošetřit ještě o 15 procent více. „Aktuální objednací doby jsou krátké, na některá vyšetření objednáváme dokonce hned na druhý den. U složitějších výkonů pak zpravidla do dvou až tří týdnů. Naše pracoviště hojně vyhledávají nejen místní lidé, ale také pacienti z Novojičínska, Frýdeckomístecka či Olomoucka,“ uzavřela primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Radmila Hurská.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: