Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Nové vyšetření v Nemocnici Valašské Meziříčí zhodnotí stav tepen srdce

17.12.2019

Od letošního června pomáhá lékařům Nemocnice Valašské Meziříčí při diagnostice nový počítačový tomograf. Díky špičkovému přístroji tak mohla nemocnice, jež patří do skupiny AGEL, rozšířit spektrum vyšetření, a to pro pacienty z celého regionu. Moderní CT tak například nově měří kalciové skóre, které vypovídá o stavu tepen srdce.

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčasnější příčinou úmrtí ve většině evropských populací, u nás stojí zhruba za každým druhým úmrtím. „A právě CT vyšetření srdce dokáže odhalit přítomnost zvápenatělých aterosklerotických plátů v průběhu věnčitých tepen, stanoví jejich množství a podle toho spočítá hodnotu tzv. kalciového skóre. Jeho velikost pak umožňuje prognosticky zhodnotit pokročilost koronárního onemocnění a udává riziko vzniku náhlé kardiovaskulární – srdeční příhody v dalších 5 letech,“ vysvětluje primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Radmila Hurská.

Kalciové skóre se vyšetřuje u rizikových pacientů – např. těch, kteří se léčí na vysoký krevní tlak, mají zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, jsou kuřáky apod. Tuto metodu však lékaři používají také u pacientů s nespecifickými potížemi, kteří mají neurčité bolesti na hrudníku, dušnost, u nichž je nutné postižení věnčitých tepen vyloučit.

Pacienta na vyšetření odesílá lékař specialista, zpravidla kardiolog, který komplexně zhodnotí jeho stav, provede úvodní vyšetření jako je EKG, echokardiografie či zátěžové vyšetření a samozřejmě podrobné laboratorní vyšetření. Jejich výsledky mohou poukázat na vysokou pravděpodobnost onemocnění srdce, někdy však mohou být i hraniční či neurčité a postižení srdce nevylučují. Poté pacienta čeká vyšetření kalciového skóre.

„Samotné vyšetření je jednoduché, z časového hlediska nenáročné a po nezbytné přípravě pacienta trvá jen asi 1 minutu. Ve většině případů následuje další podrobnější vyšetření věnčitých tepen s intravenosním podáním kontrastní látky k přesnějšímu posouzení jejich stavu, k vyloučení zúžení průsvitu tepen či jiných abnormalit. Pokud jsou tímto vyšetřením prokázány závažné změny koronárního řečiště, je pacient prostřednictvím kardiologů předán na vyšší pracoviště k dalšímu řešení,“ popisuje MUDr. Martin Hrbka, lékař valašskomeziříčského CT pracoviště, kde vyšetření kalciového skóre zavedli letos na podzim. Doposud zde bylo vyšetřeno 15 pacientů.

„Nyní je naším cílem dostat do povědomí lékařů specialistů tuto novou metodu, kterou umožňuje náš nový, vysoce kvalitní CT přístroj, aby nemuseli odesílat své pacienty na vyšetření do vzdálenějších nemocnic. Pomalu se nám začínají ozývat lékaři z odborných ambulancí a informují se o možnostech daného vyšetření na našem CT pracovišti, a proto v brzké době očekáváme nárůst počtu těchto vyšetření. Doufáme, že pacienti i lékaři z našeho regionu ocení jeho dostupnost v naší nemocnici,“ dodává primářka Radmila Hurská.

K nejčastějším příčinám, které se podílí na onemocnění srdce a cév, kromě vrozených vad a genetických dispozic, patří jednoznačně nezdravý životní styl – nevyvážená strava, nedostatek fyzické aktivity, kouření, alkohol či stres. Zásady prevence pro snížení rizika vzniku těchto nemocí, které jsou také obecně známé, směřují ke snaze tyto faktory eliminovat, jako v případě kouření, či omezit – zhubnout, zdravěji jíst, zvýšit pohybové aktivity, omezit stres apod.

 

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: