Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Říkají si covidbusters - zaměstnanci z první linie

21.4.2020

Současná opatření, která je nařízená nejen Ministerstvem zdravotnictví, vládou ČR, příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi ale i vedením jednotlivých zdravotnických zařízení, nařizuje a definuje personálu v „první linii“ přísné hygienicko-epidemiologické pracovní podmínky. Jak vůbec vypadá taková pracovní směna na oddělení Multidisciplinární JIP Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., člena skupiny AGEL, kde se musí přesně do detailu dodržovat jednotlivé pracovní standardy, standardní operační postupy, které má nemocnice z důvodu právě těchto možných pandemických onemocnění vypracovány? Pojďme si společně projít oddělení, kde je v současné době přísný zákaz vstupu z důvodu ošetřování a odběrů vzorků pacientů se suspektními příznaky na onemocnění COVID-19.

Ještě před měsícem klasické oddělení, kam se převáželi pacienti po operacích, či s akutními potížemi chirurgických a interních diagnóz. Dnes uzavřené oddělení, kde nikdo nesmí dovnitř, ani ven. Kde personál ve svých dvanáctihodinových směnách používá předepsané ochranné pracovní osobní pomůcky, které mnozí z nich mají na sobě poprvé. A není se co divit. Tato situace je nová, jiná. Odlišná od ptačích či prasečích chřipek, či jen „běžných“ chřipek.

Naším průvodcem je staniční sestra Ludmila Holčáková, která musela během velmi krátké chvíle nastavit své oddělení tak, aby bylo přizpůsobeno pro příjem a vyšetření pacientů, kteří mají klinické příznaky současného onemocnění s názvem COVID – 19.

Paní staniční, jaká opatření jste musela nastavit, když jste se dozvěděla, že vaše oddělení bude sloužit pro pacienty s příznaky onemocnění COVID?
Museli jsme změnit od základu fungovaní celého oddělení. S touto situací se nikdo zatím nesetkal, proto to bylo pro nás těžší. Museli jsme zavést přísná hygienická pravidla, abychom zabránili šíření Covid-19 na našem oddělení a zejména po celé nemocnici, aby byli ochráněni ostatní pacienti a ostatní zdravotnický personál. Doposud u nás byli pouze pacienti suspektní, což nám umožnilo si vše řádně nacvičit, abychom byli připraveni na COVID pozitivní. Sestry se ze dne na den musely naučit pečovat o pacienty s podezřením na COVID -19, která přináší mnohá specifika, téměř od základu se změnil jejich styl práce. Velmi jim děkuji, že to zvládají. Je neuvěřitelné, jaký jsme zde na naší jipce flexibilní tým. Všechna tyto nová pravidla byla namáhavá jak fyzicky tak i psychicky. Sestry se musely vyrovnat s mými mnohými příkazy, neustálým měněním služeb, abych zabezpečila chod tohoto oddělení. Velkou oporou mi byla hlavní sestra Mgr. Jana Pelikánová a naše epidemiologická sestra Mgr. Dagmar Kratochvílová. V neposlední řadě MUDr. Miroslav Šimíček, který se s naším kolektivem sžil úplně úžasně a v mnohých věcech mi byl taky velmi nápomocen, i když jako lékař by se nemusel v určitých situacích vůbec angažovat.

Na kolik pacientů jste připraveni, pokud by infekční oddělení spádové oblasti Zlínského kraje bylo naplněno?
V současné době na našem oddělení máme vytvořeno 5 míst, kde jsou pacienti jednotlivě izolováni v boxech, což je zatím dostačující. V případě naplnění naší kapacity jsou k dispozici další prostory jiných oddělení. V případě velkého nárůstu pacientů s COVID 19 jsem schopni se ještě postarat o dalších 5 pacientů, kteří budou ležet v dalších  prostorách JIP.  Jsme schopni se najednou postarat až o 6 ventilovaných pacientů a 4 spontánně ventilující.

Kolik osobních pracovních pomůcek denně spotřebujete?
Denně tedy spotřebujeme minimálně 10 respirátorů, kdy v současné době používáme respirátory FFP2, dále velké množství návleků na obuv, jednorázových čepic, jednorázových ochranných plášťů, nepropustných plášťů, rukavic. Máme k dispozici ochranné brýle a ochranné štíty, které se dají dezinfikovat, tudíž nám slouží opakovaně. Číselně to nelze vyjádřit, poněvadž každý den je jiný a záleží na mnoha faktorech, kolik se použije pomůcek. Jsou to ale nemalé náklady pro nemocnici. K pacientovi se suspektními příznaky COVID-19 se musí sestra a vyšetřující lékař obléci dle doporučeného standardu.

Kolik pacientů jste již na oddělení vyšetřili?
cca 120 pacientů

Jak jsou vzorky následně distribuovány na vyšetření do laboratoře?
Vzorky nám vozí řidiči, kteří byli na tuto práci vyčleněni, kdy jim taky patří velký dík za spolupráci. Museli jsme doladit přepravu v termoboxech, kde jsme museli vychytat teplotu při transportu. Svoz máme 2x denně pondělí až neděle.

Co personální stav vašeho oddělení, jsou všichni připraveni v boji v „první linii“?
Troufám si říct, že připraveni jsme, ale nebylo by zcela lidské, kdybychom tvrdili, že obavy nemáme.

Co psychický a fyzický stav vašich zaměstnanců? Jak berou skutečnost, že mohou přijít jako první do kontaktu s infekčním pacientem?
Z počátku jsme si na tuto skutečnost zvykali opravdu těžce, ale nyní si troufám říct, že prvotní obavy jsme překonali a jsme stabilizováni. Z mé pohledu jsem si řekla, že nakazit se můžu i kdekoliv a pokud by všichni prchli, tak „covida“ neporazíme:) A snažíme se nastavit podmínky tak, abychom nákazu u personálu co nejvíc eliminovali.

Jak Váš personál bere situaci, kdy jsou primárně pro ně nastaveny přísné pracovní a hygienické podmínky?
Zvykl si. Nic jiného jim nezbylo :-)

Jak probíhá takový „normální pracovní den“ v současné chvíli na vašem oddělení?
Personál se většinou schází mezi 5.30 - 5.45, kdy si předáváme hlášení. Na noční směnu personál nastupuje na 18 hodinu. Po předání hlášení započne práce kolem pacientů. Hygiena, následně aplikace léků, provádění různých vyšetření. Součástí našeho oddělení je i expektační pokoj, kde dochází ambulantní pacienti na odběr COVID 19 a zde figuruje jedna sestra, která se stará o odběry ambulantních pacientů a pacientů z různých odděleních naší nemocnice. Zde v „bojových podmínkách“ v ochranných pomůckách už probíhaly i resuscitace, kdy pro personál tyto úkony jsou opravdu fyzicky hodně náročné, protože ochranné pomůcky jsou neprodyšné. Dále postupujeme tak, že v momentě, kdy se dozvíme negativní výsledek testu, posouváme pacienta dál.

Co třeba přestávky na svačinu, oběd, toaletu, jak to nyní zvládáte?
Zvládáme, čas si uděláme, protože není nic horšího než hladový lékař a hladová sestra :-)

Co vše nyní spadá pod vaši gesci mimo klasickou práci staniční sestry v normálním stavu bez vyhlášení pandemie?
Zřízení infekčních prostor, zajištění materiálu, neustále změny služeb u ošetřujícího personálu, účast na jednání krizového štábu nemocnice. Zajištění celkového chodu oddělení, kdy jsme se museli naučit mnohým novým věcem. Nová administrativa, která vyplývá z péče o tyto pacienty. Celkově nová logistika úplně jinak fungujícího oddělení je náročná. Práce nad rámec mé pracovní doby, kdy tři týdny jsem chodila každý den až večer domů. Jen pro zajímavost, nakupovat jsem už nebyla tři týdny, vše tohle obstarává má rodina.

 

Velké poděkování patří i veřejnosti za ušití plátěných roušek. Občas nám nosí i jídlo, různé dobroty. Pomáhají nám i zakoupením kávovaru, protože bez kávy bychom se neobešli :-). Už jsem musela upozornit i personál, ať tolik nejí nebo se mi nevlezou do overalů :-)  A v neposlední dík patří našim rodinám, pro které je to taky obrovský tlak. Děkujeme!

Závěrem – mytí a desinfekce rukou je základ!

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: