Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

S tabletem na vizitu? V Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí pokračuje v rozšíření elektronické dokumentace

30.3.2022

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí pokračuje v elektronizaci dokumentace prostřednictvím mobilního IKISu - Integrovaného Klinického Informačního Systému. Tablety, které umožní přístup do elektronické zdravotnické dokumentace pacientů, jsou k dispozici na prvních oddělení.

Jak vysvětluje hlavní sestra valašskomeziříčské nemocnice Mgr. Jana Pelikánová, digitalizace nahradí  nejen „papírování“, ale také přináší možnost on-line sdílení dat mezi zdravotnickými subjekty ve fázi poskytování neodkladné péče. „Elektronizace dokumentace přispěje k zefektivnění péče o pacienty, k redukci chyb ve vedení dokumentace, zároveň dochází  k výraznému ulehčení práce i pro samotný personál. Nespornou výhodou systému je řešení administrativy přímo u lůžka pacienta, kdy sestra do tabletu zanese informace, které jsou k dispozici ihned přímo v rámci vstupní zprávy lékaře,” shrnuje primární výhody hlavní sestra. Prozatím jsou tablety určeny pro škálování rizik pacientů a odebírání anamnézy, základních životních funkcí a jejich výsledky.
„Speciální software umožňuje rychlý přístup k aktuálním informacím o pacientovi a na druhou stranu i do archivu s možností kopírovat z něj potřebná data. Sestra si vyhledá zadaného pacienta a již pracuje v jeho kartě, kde může začít u lůžka vyplňovat nutné údaje,” pokračuje  Mgr. Jana Pelikánová a dodává: „Tímto krokem se nám postupně podaří opět posunout sestru od psacího stolu zpět do bezprostředního kontaktu s pacientem.”
Mobilní IKIS má zásadní význam jak pro lékařskou, tak i ošetřovatelskou péči. Pro lékaře umožňuje vizitu u lůžka pacienta s dohledáním všech potřebných nálezů daného pacienta – laboratorních výsledků, nálezů RDG vyšetření, tak i  konsiliárních vyšetření. Zároveň umožnuje zapsat výsledek fyzikálního vyšetření,  zápis aktuálních potíží pacienta, anamnestických údajů – tedy celou vizitu přímo u lůžka, a to včetně hlasového záznamu, který je přepsán do elektronické podoby vizity. To vše bez mnohastránkové papírové dokumentace. „Možná ještě významnější je snížení administrativní zátěže díky mobilnímu IKISu pro sestry. Ošetřovatelská dokumentace je prováděna přímo u lůžka nemocného, a to jak písemným vyjádřením, tak i výběrem předdefinovaných nálezů. Výhody jsou minimálně dvě – první je především to, že vše probíhá u lůžka nemocného, sestra s ním stráví více času osobním kontaktem. Druhá výhoda je významné snížení administrativní zátěže – odpadá přepisování papírového záznamu do jiného záznamu ať papírového či elektronického u počítače, vzdáleně od pacienta.  A navíc – sestry s pomocí tabletu přímo zajišťují fotodokumentaci  rány, dekubitu nebo jiného  nálezu u pacienta s vložením do jeho elektronické zdravotnické dokumentace. Tyto nález potom konsultují s odborníky – lékaři a sestrami – pro účely nastavení dalšího diagnostického a terapeutického postupu,” říká k modernímu přístupu vedení zdravotní dokumentace MUDr. Marie Marsová, MBA, místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL.

KIS - Integrovaný Klinický Informační Systém vyvíjí a spravuje pro Skupinu AGEL dceřiná společnost Medical Systems, na základě dlouholetých zkušeností v provozu zdravotnických zařízení.

Systém IKIS nabízí nejen unikátní rysy vycházející jak ze současných potřeb českého zdravotnictví, kdy funkčně i technologicky plnohodnotně zvládá on-line propojení různých zdravotnických pracovišť nebo státních institucí, tak z akceptace současných světových trendů zdravotnické informatiky, a to především podporou tzv. mobility. „Dnes Skupina AGEL zavádí IKIS mobilní aplikace pro rutinní podporu činností zdravotnického personálu na ambulantních a lůžkových pracovištích. Konkrétně se jedná o Mobilní vizitu, kdy například je možné převádět řeč do textového formátu, aplikace je primárně určena pro vedení ošetřovatelské a lékařské péče. Druhá aplikace Dekubity a rány naopak nabízí komplexní agendu s použitím foto-dokumentace a online propojení na systém PACS,” upřesňuje Ing. Daniel Lefenda, předseda představenstva společnosti Medical Systems.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: