Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Klinické laboratoře Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí prošly úspěšně dozorovým auditem

20.4.2022

V klinických laboratořích Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí proběhl v laboratoři biochemie dozorový audit Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř biochemie prošla tímto auditem úspěšně a obhájila osvědčení na další období, které zůstává v platnosti do 3. listopadu 2025.

„Auditoři ČIA kontrolovali shodu s požadavky normy ISO 15189 a vysoce hodnotili nastavený systém managementu kvality“, zhodnotil audit Ing. Jaroslav Mikeš, manažer klinických laboratoří.

Dozorový audit probíhal z důvodu covidové doby formou online. Posuzovatelé hodnotili správnost dokumentace po výměně stěžejních biochemických analyzátorů, plnění nepodkročitelných personálních minim a zapracování všech změn od minulé návštěvy. Dále byla kontrolována cesta vzorku od jeho přijetí až po dodání výsledku. Auditoři věnovali značnou pozornost kvalitě analytické práce a následně kladně hodnotili vysokou odbornost a týmovou spolupráci všech zaměstnanců v laboratoři.

„Při auditu se potvrdilo, že systém managementu kvality dostál všem požadavkům normy ČSN EN ISO 15 189:2013. Laboratoř tak opět potvrdila, že zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb“, dodává k auditnímu šetření Mgr. Marta Hýnarová, manažer kvality laboratoří.

„Poděkování za klidný a úspěšný průběh akreditace patří celému týmu pracovníků klinických laboratoří,“ uzavírá úspěšný dozorový audit primářka oddělení klinické biochemie, MUDr. Helena Kosová.

Akreditace laboratoře znamená formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře, což je klíčem ke spolehlivosti a srovnatelnosti činnosti laboratoře. Podle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) je zájmem každé dobře fungující zdravotnické laboratoře nechat si nezávisle posoudit svou způsobilost. Na základě kladného výsledku může laboratoř veřejně doložit vysokou kvalitu své práce. Akreditované laboratoře poskytují služby na vysoké odborné úrovni a prokazují shodu s požadavky uvedenými v příslušné normě, dále pak funkčnost systému řízení jakosti, včetně interního a externího zabezpečení kvality.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: