Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Ročně provedeme téměř 4 000 anesteziologických výkonů, říká staniční sestra anestezie Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

11.11.2022

Práce anesteziologické sestry je velmi rozmanitá. Pracovní den staniční sestry anestezie Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Marcely Foltýnkové začíná o poznání dříve než operační program. Zodpovědnost za dostatek materiálu, připravenost pracovního prostředí a také za funkčnost přístrojového vybavení jednotlivých sálů – to jsou důležité aspekty, bez kterých by pacient nemohl být navezen na operační sál. Staniční sestra se rozpovídala nejen o tom, jak se pacient na anestezii připravuje.

Co v rámci anesteziologické ambulance absolvuje pacient předtím, než vůbec může jít na operační sál?

V rámci naší ambulance pacient absolvuje vyšetření doporučená anesteziologem. Liší se z pohledu věku, operačního výkonu, případně přidružených onemocnění. Do naší ambulance zasílá pacienta většinou lékař z odborné ambulance, jako jsou gynekologie, urologie, chirurgie nebo gastroenterologie. Také máme pediatrické pacienty. Se žádankou přichází k objednání za naší sestrou, která mu dle data operačního výkonu dá termín k vyšetření v naši ambulanci s poučením o lačnosti před krevními testy.

U starších pacientů připomíná brýle a seznam léků, které užívá a doporučí přibalit svačinku. V den vyšetření přichází pacient na objednaný čas, dostane žádanku ke krevním odběrům a po jeho absolvování se vrací zpět do ambulance, kde mu naše sestry změří tlak, natočí EKG nebo pacienta pošlou na rentgen plic. Dále vedou pohovor v rámci poučení před anesteziologickým výkonem, kompletují dokumentaci. Při odchodu do čekárny dostává pacient k přečtení informované souhlasy, vyplní anesteziologický dotazník a čeká na vyšetření lékařem. V tuto chvíli si může pacient připravit dotazy pro anesteziologa. Po obdržení krevních výsledků se pacienta ujímá lékař. Provede nezbytná vyšetření, kontroluje výsledky krevních testů a nabídne pacientovi vhodný způsob anestezie.

Je informovaný souhlas s výkonem již podepisován přímo v ambulanci nebo se následně předává až po přijetí na oddělení?

Informovaný souhlas je po řádném vysvětlení lékaře pacientovi podepisován již v ambulanci. U operačních výkonů, kde je možno použít více druhů anestezie, je s navrhovanými možnostmi blíže seznámen a konečné rozhodnutí je na pacientovi. Také má možnost podepsat oba souhlasy a rozhodnout se ráno v den operace.

Je pacient dotazován i na předchozí anestezie?

Anesteziolog se vždy v rámci vyšetření dotazuje na předchozí anestezie a tento dotaz máme zahrnut i v anesteziologickém dotazníku, který je nedílnou součástí naší dokumentace.

Kolik anestezií provedete ročně v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí?

V naší nemocnici provádíme okolo 3 500 anesteziologických výkonů ročně. Pokud započítáme i kontinuální analgezie po větších operačních výkonech či císařských řezech, dostaneme se až k číslu cca 4 000. Samozřejmě v „covidovém“ období byla tato čísla nižší. Vždy však všem pacientům doporučujeme, aby se snažili být klidní a v dobré psychické pohodě. Není třeba se ničeho bát. Na operačním sále na máme tým odborníků.

U kterých typů operací se pacient neuspává, ale pouze znecitliví část těla?

Je u nás výhodou, že využíváme regionální metody u operačních výkonů na horních a dolních končetinách. Je to velký benefit pro pacienta i v rámci pooperační analgezie. Ale současně je pacient poučen a podepisuje i souhlas s celkovou anestezii. Spinální či epidurální anestezie má také své nezastupitelné místo. Taktéž v informovaném souhlase se spinální anestezii máme uvedeno, že je možný přechod na celkovou anestezii. V případě „nenasednutí“ požadované anestezie.

Jaké existují způsoby znecitlivění na zdejším pracovišti?

Na našem pracovišti poskytujeme anestezii celkovou, spinální, epidurální (císařské řezy), periferní nervové blokády a místní lokální anestezii (infiltrační - zde možno uvést Bierovu anestezii – IVRA)

Který typ anestezie je pro pacienta vhodnější? Mohou o jeho výběru sami rozhodnout?

O vhodnosti anestezie pro jednotlivého pacienta rozhoduje anesteziolog po předchozím pohovoru s ohledem na druh a rozsah výkonu, výsledky krevních testů a celkový stav pacienta.

Jaká je již konkrétní příprava pacient před výkonem na operačním sále?

Pacient je přijat v den operace ráno nebo den před výkonem. Kvůli anestezii je třeba, aby pacient dbal na poučení z anesteziologické ambulance: být lačný, kdy se snižuje riziko zvracení a aspirace (v den operačního výkonu se vyhnout kouření cigaret, šest hodin před výkonem nejíst a dvě hodiny před výkonem nepřijímat tekutiny), podání premedikace před operačním výkonem, je velice důležité odložit z dutiny ústní snímatelné protézy, rovnátka, můstky, hrozí uvolnění a následná aspirace, také uvolněný zub je třeba hlásit, mohou nastat komplikace například při intubaci, vypadnutí a opět následná aspirace. Před odjezdem na sál  musí pacient odložit šperky, piercingy, brýle nebo čočky.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: