Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

O nemocnici

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí nabízí pacientům možnost voleb do Evropského parlamentu

5.6.2024

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Pacienti Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., kteří budou hospitalizováni v průběhu voleb, právo volit samozřejmě neztrácí.

Zákon umožňuje volit i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zdravotnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu. Je k tomu ovšem zapotřebí splnění některé z podmínek stanovených zákonem.

Pacient dlouhodobě hospitalizovaný v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a.s. se zájmem zúčastnit se voleb musí být zaevidován do zvláštního seznamu voličů. Toto zaevidování sepíše zdravotně - sociální pracovnice Mgr. Monika Ondřejková osobně s žadatelem, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (ev. voličským průkazem) vysvětluje hlavní sestra Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., Mgr. Jana Pelikánová.

Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient proto byl dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, byl zapsán sociálně zdravotní sestrou do seznamu voličů. Krátkodobě hospitalizovaní pacienti mohou volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídili voličský průkaz, vysvětluje Mgr. Jana Pelikánová.

Všichni pacienti, kteří se chtějí volby účastnit, se mohou se svými dotazy obrátit na staniční sestry daného oddělení, která jim zprostředkuje setkání se zdravotně-sociální pracovnicí. Zájem ze strany pacientů hospitalizovaných na oddělení následné péče je velmi nízký, 3 týdny před volbami, kdy je nutné se zapsat,  nelze odhadnout, zda bude hospitalizace nutná či již bude pacient propuštěn do domácího ošetřování., říká Mgr. Jana Pelikánová.

V den konání voleb se do zdravotnického zařízení dostaví s přenosnou volební urnou členové okrskové volební komise, kteří navštíví jednotlivá oddělení dle zájmu ze strany pacientů. Po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky obdrží pacient – volič, úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: