Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Anesteziologická ambulance

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 7:00 – 15:30
Úterý: 7:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 15:30

K optimalizaci přípravy pacientů před operací slouží anesteziologická ambulance, která zajišťuje komplexní předoperační vyšetření pacientů před nástupem k hospitalizaci pro operační výkon v naší nemocnici (s výjimkou pediatrických pacientů). Cílem předoperačního vyšetření je zhodnocení celkového zdravotního stavu nemocného, včasné odhalení anesteziologického rizika a v dostatečném časovém odstupu před operací pacienty vhodným způsobem k operaci připravit a poučit. Ambulantní forma anesteziologické ambulance je preferována v zájmu zkracování čekací a objednací doby na operace.

Chod anesteziologické ambulance je zabezpečen pro plánované, event. i neplánované operační zákroky v pracovních dnech od 7:00-15:30, v ostatních případech je předanestetické vyšetření zabezpečováno za hospitalizace na lůžku.

Na základě indikace k operačnímu výkonu je pacient z odborné ambulance odeslán do anesteziologické ambulance. Pacienti jsou zde vyšetřováni cíleně, vzhledem k volbě anestézie, typu a rozsahu operace. Anesteziologická ambulance v dostatečném předstihu před plánovanou operací na základě sjednaného termínu zprostředkuje řadu předoperačních vyšetření, která mohou pacienti absolvovat nejčastěji ambulantně během jednoho dne. Vyšetření pacienta před výkonem v anestezii má interdisciplinární charakter a na jeho vypracování se podílí více odborníků. Rozsah vyšetření je dán konkrétním stavem pacienta, typem operačního výkonu a způsobem anestezie a minimálním rozsahem respektuje „Doporučení ČSARIM (2009)“.

Kontakty:

571 758 401
nová poliklinika, přízemí

Personál:

Odpovědný lékař:
Prim. MUDr. Martin Juříček

Sestry:
Lenka Janírková. DiS.
Hana Zedková