Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Echokardiografická laboratoř

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 7:00 – 15:00
Úterý: 7:00 – 15:00
Středa: 7:00 – 15:00
Čtvrtek: 7:00 – 15:00
Pátek: 7:00 – 15:00

Ambulance provádí vyšetření pacientů se srdečními chorobami pomocí ultrazvukového přístroje echokardiograf.

Jedna ze základních vyšetřovacích metod v současné kardiologii. Jedná se o ultrazvukovou vyšetřovací metodu, při které se zobrazuje srdce a hodnotí se jeho velikost, funkce svaloviny, funkce srdečních chlopní a další nitrosrdeční struktury. Dokáže spolehlivě zobrazit většinu patologických stavů srdce.

Echokardiografická vyšetření se provádějí v příslušném EchoLabu, který je umístěn v 1.patře polikliniky na RDG oddělení (naproti RDG evidenci). Ve stejných prostorách se provádí i kontroly pacientských kardiostimulátorů (tzv.pacemakerů).

Transthorakální vyšetření (TTE)

- klasické echokardiografické vyšetření (prosté ECHO), kdy se sonda přikládá na hrudník pacienta a srdce se vyšetřuje zevně. Vyšetření trvá asi 15-30 minut (podle závažnosti vyšetření), je nebolestivé, pacient při něm leží střídavě na svém levém boku a na zádech s obnaženou hrudí. Na vyšetření je pacient požádán vzít si svůj ručník k osušení hrudníku od sonografického gelu.

Jícnová echokardiografie (TEE - transesofageální echokardiografie)

- rozšíření základního prostého ECHa, na které vždy navazuje. Spočívá v zavedení speciální vyšetřovací sondy přes ústa do horní části zažívací trubice (jícnu),a tedy svojí přítomností přímo "v hrudníku" pacienta dokáže zobrazit srdce mnohem podrobněji než prostá transthorakální echokardiografie. Ve vyšetření srdečních síní a mezisíňové přepážky je jeho funkce nezastupitelná. Vyšetření je náročnější pro pacienta a pro personál (vyžaduje zkušený tým). Vyšetření je nebolestivé, ale může být asi u poloviny pacientů nepříjemné. Pacient je požádán přijít na vyšetření lačný - asi 4-6 hodinové lačnění je podmínkou, užití ranních doporučujeme. Před vyšetřením je pak sestrou zajištěna žilní linka (tenký plastový katétr v žíle na předloktí), která slouží k podání premedikace (čili pomocných léků) k tlumení dávivého reflexu a malé dávky sedativa (benzodiazepin), před zavedením se sonda navlhčí znecitlivujícím gelem. Vyšetření trvá asi 10-15 minut (s přípravou cca 30 minut), po vyšetření je možný odchod pacienta domů. Jídlo a pití je povoleno až po minimálně hodinovém intervalu od vyšetření, pro přetrvávající účinek znecitlivění hltanu a jazyka.

Při vyšetření na přítomnost zkratových vad (včetně tzv. foramen ovale apertum) se běžně používá tzv. kontrastní látka, která se aplikuje během vyšetření do žíly. V podstatě se jedná o agitovaný roztok (fyziologický roztok, roztoky glukózy nebo koloidu), který obsahuje mikrobubliny odrážející ultrazvukové paprsky, a jsou tudíž viditelné při ultrazvukovém vyšetření. Při aplikaci kontrastní látky je pacient vyzván, aby provedl tzv.Valsalvův manévr (silné zatnutí břicha po několik sekund), při kterém se zvýší tlak v žilním systému a krev může za těchto okolností snadno přecházet případným zkratem na úrovni srdečních síní.

Vyšetřující personál se vždy před vyšetřením pacienta ptá na případnou alergii na léky, na problémy s polykáním, nebo zda-li nemá vytažitelnou zubní protézu. Vyšetření se provede až po podepsání příslušného informovaného souhlasu, který pacient dostane před vyšetřením k prostudování. Je také vhodné nepřijet na vyšetření jako řidič (není ale podmínkou, pouze se nepodávají před vyšetřením sedativa).

Zpět na Interní ambulance

Kontakty:

571 758 241
přízemí, lůžková čast

Personál:

Odpovědný lékař:
MUDr. Petr Zajíček, MBA