Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Centrální sterilizace

Oddělení CS bylo slavnostně otevřeno v červnu roku 1998 a nahradilo původní nevyhovující sterilizační centrum. V této době patřilo mezi jedno z nejmenších oddělení v republice. Centrální sterilizace je specializované pracoviště, které poskytuje komplexní služby v oblasti předsterilizační přípravy, sterilizace a poradenské činnosti v této oblasti.

Zřízení tohoto pracoviště přineslo mnoho změn pro celou nemocnici, neboť zde do této doby fungovala sterilizační centra. V samotných začátcích provozu jsme nejprve převzali veškerý materiál určený ke sterilizaci ze všech lůžkových oddělení a ambulancí a zajišťovali předsterilizační přípravu a sterilizaci. Pouze centrální operační sály si zajišťovaly sterilizaci vlastními silami formou přisálové sterilizace. Pro centrální operační sály jsme připravovali pouze operační prádlo, tedy prádlové balíky a obvazový materiál, který jsme zcentralizovali pro celou nemocnici. V této době zde pracovalo 6 pracovníků v jednosměnném provozu. V současné době na oddělení pracuje 7 pracovníků + 1 epidemiologická sestra, která je současně garantem centrální sterilizace.

Postupem času, kdy se všichni noví pracovníci zapracovali, jsme zjistili rezervy a prostor, který by byl hřích nevyužít. Proto jsme začali s postupným převzetím chirurgického instrumentaria z centrálních operačních sálů. Takže od roku 2000 v naší nemocnici nenajdete na žádném oddělení jediný sterilizátor, ať už parní či horkovzdušný. Od této doby provádíme kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci. Zajišťujeme sterilizaci pro 4 operační sály, 1 porodní sál, veškerá lůžková oddělení, ambulance a ambulance privátních a odborných lékařů ve spádové oblasti, smluvní firmy. Odbourali jsme výrobu obvazového materiálu, oddělení si objednávají sterilní obvazový materiál přímo od výrobce.

V roce 2003 - 2004 v rámci rekonstrukce celé nemocnice proběhla i menší rekonstrukce našeho pracoviště, které se díky tomu stalo uzavřeným oddělením se zcela samostatným provozem nekřížícím se s dalšími provozy v budově. Centrální sterilizace je umístěna v suterénu monobloku nemocnice a s ostatními odděleními komunikuje prostřednictvím výtahů, z nichž jeden je určen pro svoz dekontaminovaného materiálu a druhý pro rozvoz sterilního materiálu.

Pracoviště je členěno na 3 zóny:

  • Zóna – aseptická – pracoviště čisté strany sterilizace
  • II. Zóna – čistá – zahrnuje všechny místnosti sterilizace s výjimkou místností ve III. zóně
  • III. Zóna – nečistá – pracoviště příjmu dekontaminovaného materiálu a předsterilizační přípravy, pracoviště pro dezinfekci přepravek a transportních vozíků

Chemickou ani plazmovou sterilizaci neprovádíme, ale jsme ji schopni smluvně zajistit v jiném zdravotnickém zařízení.

Z přístrojové techniky používáme 2 prokládací sterilizátory STERIVAP o objemu komory 450 l (8 STJ). Do budoucnosti plánujeme propojení Sterivapů na systém dokumentace Miele DP 3.5 CZ.

Dezinfekci nástrojů a pomůcek provádíme strojově a ručně. K tomu nám slouží jednodveřový dezinfektor Miele G 7735 na 4 mycí síta se standardním programem termodezinfekce a prokládací dezinfektor Miele G 7826 na 10 mycích sít se standardními programy a programen OXIVARIO, který jsme instalovali v dubnu 2010. V těchto dezinfektorech myjeme veškeré chirurgické instrumentarium, anesteziologické příslušenství, laparoskopické instrumentarium a gumový materiál. Jednotlivé mycí cykly z prokládacího dezinfektoru jsou monitorovány a dokumentovány prostřednictvím počítače pomocí softwarového systému Miele DP 3.5 CZ. Pokud během mycího cyklu dojde k chybě, počítač poruchu zaznamená, nahlásí a současně odešle e-mail na servisní firmu a úsekové sestře. Mycí deník vedeme jak v písemné tak i v elektronické podobě. Chirurgické nástroje, duté předměty a mikrochirurgické instrumentarium dočišťujeme ručně za použití ultrazvukové čističky MMM.

Naše oddělení se každoročně zapojuje do externího hodnocení kvality ve Státním zdravotním ústavu Praha a obhajuje certifikát požadované úrovně. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., člen skupiny AGEL, prošla na začátku července v roce 2007 náročným auditem Spojené akreditační komise České republiky a získala tak poprvé certifikát kvality poskytované péče. V roce 2010 a 2013 naše zdravotnické zařízení znovu certifikát úspěšně obhájilo.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte úsekovou sestru oddělení nebo její zástupkyni epidemiologickou sestru. Pro spolupráci s námi je nutné uzavřít smlouvu s naší nemocnicí. Tu Vám poskytne p. Šebestová na sekretariátu nemocnice - kontakt sekretariat@valmez.cz.

Pracovní doba na oddělení je pondělí až pátek od 6.00 – 19.00 hodin.