Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Multidisciplinární JIP

Na začátku roku 2012 došlo ke sloučení interní JIP a JIP operačních obor v souladu se světovými trendy sjednocování intenzivní péče a vznikla tak Multidisciplinární JIP.

Jednoznačným profitem je zvýšení kvalifikace středního zdravotnického personálu, komplexní péče o pacienty, u kterých je nutná multioborové péče a výměna zkušenosti mezi lékaři z jednotlivého oboru.

MD JIP pak velmi úzce spolupracuje s Gastroenetrologickou ambulancí, Nutriční ambulancí a interními ambulancemi, jak během hospitalizace, tak v návaznosti po hospitalizaci.

Častou otázkou bývá: Jací pacienti u vás „leží“? Jsou to například pacienti po náročných operačních výkonech, rizikoví pacienti po méně závažných operacích, kteří potřebují zvýšenou péči a nepřetržité sledování. Dále těžké úrazy včetně úrazů hlavy, pacienti s krvácením z trávicího traktu, se záněty střev, s rozvratem vnitřního prostředí a se zánětem slinivky břišní.

S léčbou akutního zánětu slinivky břišní máme na MD JIP v posledních letech výrazné úspěchy. O této chorobě laická veřejnost mnoho neví a když pacientovi oznámíme diagnosu, bere většinou své onemocnění jako trochu silnější chřipku.

Přitom na závažnější formu zánětu slinivky břišní je v literatuře uváděna úmrtnost až 80%. Nemoc postihuje pacienty všech věkových kategorií, příčinou je většinou požití mastných pokrmů, grilovaných jídel nebo zabíjaček v kombinaci s alkoholem nebo neléčené onemocnění žlučníku.

Spektrum pacientů:

  • pacienti po závažných operacích z oborů chirurgie, urologie, gynekologie
  • rizikoví pacienti po méně závažných operacích z oborů chirurgie, gynekologie, urologie
  • pacienti se závažným krvácením do trávicího traktu
  • pacienti s akutním zánětem slinivky břišní
  • metabolická onemocnění- hepatální selhání (jaterní selhání), podvýživa, zánětlivá onemocnění střev- Crohnova choroba, ulcerosní kolitis, septické stavy různé etiologie
  • pacienti se závažným traumatem včetně kraniocerebrálního poranění (poranění mozku)

Spektrum poskytované péče:

zajištění centrální žíly, umělá žilní výživa (parenterální), zajištění PEGu, enterální výživa do PEGu, do gastrostomie, zavádění nasojejunálních sond, zavádění nasogastrické sondy, umělá plicní ventilace- invazivní i neinvazivní, hrudní drenáže včetně aktivního sání, zavedení epidurální katetru

Návštěvní hodiny:

Pro návštěvy je oddělení otevřeno denně v době 14:30 - 16:30.