Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie je součástí nemocničního komplementu a provádí biochemická a hematologická vyšetření pro pracoviště nemocnice i pro ambulance praktických lékařů a specialistů.

K provedení odběru vzorku krve podle požadavku lékaře lze využít služeb odběrové místnosti Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. nacházející se v přízemí nové části polikliniky (vstup směrem od lékárny a ulice Vsetínská), která je v provozu v pracovní dny vždy od 6:00 do 14:00 hodin.

Vyšetření je možno provést za úhradu i bez požadavku lékaře. Cena vyšetření je s pacientem vždy předem konzultována.

Oddělení klinické biochemie je vybaveno špičkovými analyzátory firem  Roche, Siemens, Sysmex.

V hematologické části laboratoře  provádíme základní hematologická vyšetření. Pomocí moderních přístrojů stanovujeme krevní obraz  a provádíme základní koagulační vyšetření.

Součást oddělení tvoří krevní banka, která je pravidelně zásobována transfuzními přípravky a je k dispozici pro pacienty nemocnice. V rámci krevní banky provádíme základní imunohematologická vyšetření, ke kterým patří  stanovení krevní skupiny, screening antierytrocytárních  protilátek a  zkouška slučitelnosti transfuzního přípravku.

Výsledky vyšetření jsou zpracovávány laboratorním informačním systémem Openlims firmy STAPRO s.r.o. a po příslušné odborné kontrole jsou v rámci nemocnice distribuovány počítačovou sítí přímo na pracoviště lékaře. Elektronickou distribuci laboratorních výsledků nabízíme rovněž praktikům a specialistům. Výsledky překračující kritické meze definované v laboratorní příručce jsou telefonicky hlášeny. Konzultační a konziliární služby jsou zajištěny lékařem-klinickým biochemikem.

Kvalita analytické práce je hlídána systémem externí kontroly kvality a rovněž interním systémem kontroly pracovišť Agelu. Oddělení v roce 2011 úspěšně prošlo auditem I Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře NASKL a následně od roku 2012 opakovaně akreditací ČIA.

V součinnosti s dalšími laboratorními pracovišti skupiny AGEL pokrýváme kompletní spektrum laboratorní medicíny. 

Podrobnější informace naleznete v laboratorní příručce.

Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie