Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Pracoviště

Rehabilitační oddělení

Na podzim roku 2007 bylo v nemocnici Valašské Meziříčí a.s. otevřeno nové oddělení lůžkové rehabilitace a nyní kolektiv lékařů, fyzioterapeutů a zdravotních sester poskytuje rehabilitační péči širokému spektru pacientů.

Zkušení fyzioterapeuti provádí rehabilitaci s každým pacientem dvakrát denně. Využívají své teoretické i praktické poznatky nejrůznějších kinezioterapeutických metod, např. PNF, měkké a mobilizační techniky, Brügger koncept, senzomotorickou stimulaci, Vojtovu metodu reflexní lokomoce, Bobath koncept, motor learning, S-E-T koncept aj. Z přístrojového vybavení mohou využít elektroterapeutické přístroje, Terapy Master, vodoléčbu, velké míče aj. Pacienti dále využívají ke zvýšení celkové kondice a zlepšení funkce dolních končetin jízdu na ergometru. K terapii při postižení dolních kočetin je využívána i programovatelná motodlaha.

Na oddělení se nachází dvojlůžkové pokoje s televizí a vlastním sociálním vybavením.

Spektrum péče

Na našem pracovišti se zaměřujeme především na časnou rehabilitaci po náhradách velkých kloubů dolních končetin, zejména kyčelního a kolenního. Z dalších diagnóz se dále jedná o: komplikované úrazy a polytraumata, vertebroalgické stavy nejrůznější etiologie a stavy po amputacích dolních končetin.

O vhodnosti hospitalizace na lůžkové oddělení rehabilitace rozhoduje vždy primář oddělení.

Informace pro pacienty

Pacienti by si měli na lůžkové oddělení přinést zejména základní hygienické potřeby, vhodný cvičební úbor, protiskluzové přezůvky s pevnou patou a pravidelnou medikaci předepsanou obvodním lékařem či specialistou.

Během pracovních dnů se zpravidla cvičí dvoufázově po 45 minutách. V sobotu pak jednofázově po 30 minutách.

V rámci kinezioterapie se fyzioterapeut zaměřuje na hlavní pacientův problém zejména z hlediska soběstačnosti, funkční hybnosti a zlepšení celkové kondiční zdatnosti.

Informace pro lékaře

Vhodnost hospitalizace určuje vždy primář rehabilitačního oddělení, MUDr. Věra Fajkošová. Pobyt obvykle trvá dva až tři týdny.