Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Urologické oddělení

Lůžková část

Urologické oddělení je umístěno ve 4. poschodí lůžkového komplementu Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s. Na stanici jsou lůžka vybavená vlastním sociálním zařízením. Je zajištěn bezbariérový přístup.

Urologické oddělení se zabývá chirurgickou i konzervativní léčbou onemocnění uropoetického traktu a mužského genitálu. Provádíme výkony při léčbě konkrementů (kamenů) v ledvinách a močových cestách. Patří sem litotrypse extrakorporální rázovou vlnou - LERV (vlastní litotrypse prováděna na urologickém oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s.), perkutánní extrakce konkrementu (PEK), ureteroskopické manipulace (URS) a dnes již velmi výjimečné otevřené operace pro litiázu (pyelolitotomie, ureterolitotomie).

Pracoviště rovněž poskytuje komplexní terapii urologických nádorových onemocnění. Tedy jak léčbu chirurgickou - radikální nefrektomie, záchovné operace nádorů ledvin, radikální orchiektomie, endoresekce nádorů močového měchýře, radikální prostatektomie, cystektomie (některé typy méně častých a náročných operací v těsné spolupráci s urologickým oddělením NsP Nový Jičín a onkologickým centrem v Novém Jičíně), tak i konzervativní či minimálně invazivní léčbu urologických malignit dle nejnovějších trendů (intravezikální imunoterapie povrchových nádorů močového měchýře, brachyradioterapie karcinomu prostaty na RTO Nový Jičín). Zajišťujeme rovněž komplexní diagnostiku a léčbu všech typů inkontinence močové u žen na specializované ambulanci pro léčbu inkontinence. Na urologické ambulanci máme k disposici urodynamický přístroj k funkčnímu vyšetření dolních močových cest. Naše pracoviště nabízí široké spektrum operačních výkonů chirurgické léčby stresové inkontinence moči dle současných trendů (tension-free vaginal tape - TVT, IVS, transobturatorní páska, další slingové operace), v terapii urgentní inkontinence moči uplatňujeme rovněž léčbu eletrostimulační. Dále poskytujeme standartní terapeutickou péči v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty, léčbu medikamentózní i chirurgickou (transuretrální resekce prostaty, transuretrální incize prostaty, transvezikální prostatektomie).

Chirurgicky též korigujeme některé vrozené vady uropoetického traktu.

U hydronefróz provádíme otevřené pyeloplastiky nebo retrográdní endopyelotomie. Vesikoureterální reflux řešíme antirefluxními operacemi.

Dále se věnujeme chirurgii mužského zevního genitálu. Patří sem cirkumcize, operace hydrokély, varikokély, spermatokély, biopsie z penisu a varlete.

Poskytujeme kompletní endourologický program - cystouretroskopie, zakládání ureterálních katetrů a stentů, transuretrální ošetření tumorů močového měchýře, optická uretrotomie, punkční nefrostomie, ureteroskopie, perkutánní nefroskopie, punkce ledvinných cyst.

Ambulantní část

Při urologickém oddělení je zřízena urologické ambulance, která je umístěna v ambulantím komplementu v přízemí nemocnice.
Personál : tři diplomované sestry - Radka Riedelová, Dagmar Jemelková, Iveta Šírová
lékaři - lékaři oddělení dle dispozici.

Rozsah činnosti:

vyšetření a léčba nově příchozích i sledovaných pacientů
kontrola pacientů po hospitalizaci (po operacích i konzervativně léčených pacientů) dispenzarizace včetně možnosti flexibilní cystoskopie u mužů, event. následná léčba onkologických pacientů
dispenzarizace nemocných s recidivující urolitiázou
dispenzarizace pacientů s vrozenými vadami močového a pohlavního ústrojí konziliární vyšetření pro ostatní oddělení
centrální kartotéka urologického oddělní

Urologické oddělení je nyní jediné v bývalém vsetínském okrese.
Jsme hrdí rovněž na dobře zavedenou spolupráci i s privátními urology mimo tento region.