Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Interní oddělení

Oddělení integruje činnost jednotlivých interních podoborů, programově se zabývá prevencí a diagnostikou arteriosklerozy a jejích komplikací, dále prevencí a diagnostikou nádorových nemocí. V péči o pacienta je kladen důraz na intenzivní diagnostický a léčebný program s průměrnou délkou pobytu na lůžku do 6 dnů a nebo na program vedený ambulantně.

Lůžková část oddělení poskytuje širší diagnostickou a léčebnou péči pacientům s těmito hlavními skupinami chorob:

 • srdečněcévní a mozkověcévní choroby, převážně ischemickou nemocí srdeční včetně jejich nezávažnějších forem – srdečního infarktu myokardu, srdečního selhávání, poruch srdečního rytmu, všechny formy mozkových mrtvic, mozkovou arteriosklerozu, nemoci periferních cév,
 • nádorové nemoci všech typů,
 • nemoci z poruch látkové přeměny, nemoci z poruch žláz s vnitřním sekrecí, cukrovka, nemoci jater a nemoci ostatních částí zažívacího ústrojí vyžadující pobyt v nemocnici,
 • ostatní vnitřní nemoci včetně revmatických nemocí a nemocí pohybového ústrojí , nemoci krve.
 • diagnostika a léčbu závažných dlouhou dobu trvajících a ambulantně obtížně objasnitelných chorobných stavů

Příjmová interní ambulance

se zabývá se řešením akutních interních nemocí, definitivně indikuje přijetí pacienta na interní nemocniční lůžko , řeší problematiku pacientů kteří nemusí být přijati do nemocnice, realizuje konziliární interní vyšetření.
[Informace]

Interní ambulance

provádí komplexní interní vyšetření , programově se zabývá preventivní medicínou s důrazem na diagnostiku a léčbu obezity, indikuje u obezních pacientů speciální léčebné postupy včetně bandáží žaludku.
[Informace]

Kardiologická ambulance

provádí komplexní kardiologické vyšetření včetně ergometrie a spiroergometrie,  holterovského monitorování srdečního rytmu a 24 hod. monitorování krevního tlaku.
[Informace]

Sportovní ambulance

provádí komplexní vyšetření sportovců, členů sportovních klubů a organizací i individuálních zájemců. Vyšetření nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami
[Informace]

Echokardiografická laboratoř

provádí transtorakální a jícnovou echokardiografii, kontroly funkce kardiostimulátorů
[Informace]

Spektrum speciálních diagnostických a léčebných výkonů

Neinvazivní diagnostika:

 • EKG
 • EKG Holter
 • telemetrie
 • tlakový Holter
 • transtorakální a jícnová echokardiografie
 • zátěžový test s dobutaminem, ergometrie a spiroergometrie
 • kontroly funkce kardiostimulátorů

Invazivní diagnostika a léčba:

 • pravostranná srdeční katetrizace
 • dočasná nitrosrdeční kardiostimulace
 • plánovaná elektrická kardioverze

Struktura ooddělení:

 • Lůžkové oddělení I (dvojlůžkové pokoje, trojlůžkový pokoj)
 • Lůžkové oddělení II (dvojlůžkové pokoje) každý z pokojů je vybaven WC a sprchou. Na každém pokoji je možno za úhradu využít přípojku na internet, dále je možno si zapůjčit televizor a telefonní přístroj.
 • Jednotka intenzivní péče
 • Příjmová interní ambulance
 • Interní a obezitologická ambulance
 • Echokardiografická laboratoř
 • Kardiologická ambulance
 • Sportovní ambulance