Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Ambulance pro odvykání kouření

Toxické látky v cigaretě

Kuřáci vědí, že cigarety obsahují nikotin. Málo kdo z nich ale ví, že v tabákovém kouři bylo až dosud identifikováno více než 4.000 chemických substancí, které se také podílejí na škodlivých účincích kouření.

Nejnebezpečnější toxické látky v cigaretě

  • Oxid uhelnatý (CO) – vzniká spalováním tabáku s vysokou afinitou k hemoglobinu (220 krát vyšší než ke kyslíku) je značně jedovatý. Znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání a vyvolává tkáňové dušení.
  • Oxid dusíku – nejvýznamnějším je oxid dusičitý (NO2). Chronické otravy mohou být příčinou častější a větší kazivosti zubů, zánětů spojivek a zejména prokazatelně vyšším rizikem pro vyšší výskyt respiračních onemocnění.
  • Nitrosaminy – látky, které v experimentech na zvířatech spolehlivě vyvolávají plicní karcinomy, a jsou s největší pravděpodobností také příčinou vzniku plicní rakoviny u člověka.
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky – představují závažné zdravotní riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především v karcinogenitě (může způsobit rakovinu) a ohrožení zdravého vývoje plodu.
  • Kyanovodík – je jedovatý plyn, který byl používán za II. Světové války k usmrcování vězňů v plynových komorách nacistických koncentračních táborů (Cyklon B).
  • Těžké kovy – v cigaretovém kouři přítomna řada kovů (asi 30), z těch nebezpečných pro zdraví jsou to zejména nikl a kadmium. Přítomen je však také arsen. Přítomnost těchto kovů má svůj původ v půdě, ve které rostou rostliny tabáku, v umělých hnojivech a zemědělských postřicích.
  • Radioaktivní Polonium, Radon
  • Dehet – drobné pevné částice tvořící viditelný kouř produkovaný hořícím tabákem. Dehet je rakovinotvorná látka. Silný kuřák vdechne za rok půl až ¾ kg dehtu.
zpět na stránku ambulance