Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Laparoskopická plikace žaludku

Laparoskopická plikace žaludku:

Laparoskopická plikace žaludku je chirurgické zavinutí velkého zakřivení žaludku. Zbylý žaludek pak má podobu trubice. Tyto operace nutí nemocného k redukci objemu přijímané potravy a tím k úbytku nadváhy bez většího pocitu hladu. Po operaci nemocný nepociťuje úporný hlad při redukční dietě. Tento typ operace patří do skupiny Restriktivní bariatrie. (Operace omezující objem přijímané stravy).


Jste vhodným kandidátem pro plikaci žaludku?

K operaci jsou vhodní především klienti, jenž mají vyšší stupeň nadváhy (BMI je větší jak 35 kg/m2), kteří se v minulosti již pokusili redukovat svoji nadváhu jinými léčebnými postupy, nebo kteří trpí některými přidruženými chorobami, způsobenými především jejich vysokou nadváhou.


Technika plikace žaludku

U žaludeční trubice se laparoskopicky pomocí speciálních kombinovaných nástrojů zabalí a zavine oblast velkého zakřivení žaludku. Poté má žaludek má malý objem (80-180 ml) a tvar trubice.


Kdo určí, zda můžete podstoupit plikaci žaludku?

K chirurgické léčbě morbidní obezity jsou indikováni především nemocní s těžkým stupněm nadváhy (BMI nad 40 kg/m2,) u nichž selhala konzervativní léčba, eventuálně nemocní s nadváhou těžšího stupně (BMI nad 35 kg/m2), která je spojena se závažnými komplikacemi oběhovými, metabolickými či pohybovými. Indikaci k chirurgické léčbě provádí na základě podrobného klinického a laboratorního vyšetření společně internista-obezitolog, psycholog a chirurg specializující se na bariatrickou chirurgii.


Před operací

Před operací je nutné provést speciální interní, obezitologické a psychologické vyšetření a teprve po celkovém zhodnocení výsledků se rozhodne ve spolupráci s nemocným o vhodnosti a typu operačního zákroku.


Postup operace

Operace se provádějí v celkové narkóze, laparoskopicky, tj. pomocí zvláštních chirurgických nástrojů a malé televizní kamery, pouze z několika asi 1-2 cm širokých vpichů do stěny břišní. Ne vždy je však možné operaci provést tímto způsobem. Při srůstech v dutině břišní, nebo z některých jiných důvodů, je někdy nutno přistoupit v průběhu laparoskopického výkonu ke klasické operaci, to jest řezem přes břišní stěnu. Konečný výsledek operačního zákroku je však stejný. Po operaci nezůstává v těle žádný cizorodý předmět.


Po operaci

Po laparoskopické operaci je možná chůze kolem lůžka již první pooperační den. Při nekomplikovaném průběhu je klient propuštěn obvykle 4.-5. pooperační den domů. Pracovní neschopnost je závislá na charakteru práce, obvykle trvá 10-14 dnů. Po operaci provedené - klasickým řezem - je klient v nemocnici asi týden a pracovní neschopnost se pohybuje mezi 14-21 dny.


Jaký je výsledek plikace žaludku?

Pokud klient dodržuje lékařem doporučenou dietní životosprávu, dochází k úbytku hmotnosti a tím k celkovému zlepšení zdravotního stavu klienta.


Jaká je životospráva po operaci?

  • Životospráva je jednou z nejdůležitějších podmínek dobrých váhových úbytků a předcházení komplikací v smyslu selhání metody či dokonce ohrožení zdravotního stavu!
  • Asi za dva týdny po operaci je možné a velmi vhodné začít s přiměřenou pohybovou aktivitou, která zlepší váhový úbytek.
  • Zásadní změna je v pitném režimu. Nesmí se pít po jídle, ale jen mezidobí mezi jednotlivým příjmem stravy. Přesto je třeba vypít minimálně 2 litry denně, vždy mezi jídly.
  • V průběhu prvních šesti týdnů po operaci smí nemocný pouze tekutou stravu, aby nadměrným rozpínáním stravou zavinuté části žaludku nedošlo k porušení linie sešití stěny žaludku.
  • Poté nemocný přechází na stravu normální, pestrou, ale dietní a racionální!!! Omezení kalorického příjmu si musí nemocný řídit sám, jinak nedojde k požadované redukci hmotnosti.
  • Je velmi důležité, aby nemocný stravu před každým polknutím řádně rozkousal, mnohem více, než byl zvyklý před operací. Je vhodné vyvarovat se syrového, neoloupaného ovoce a zeleniny, či nedostatečně upraveného masa. Je třeba dodržovat klasické stravovací schéma:
  • snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Množství, které je možné sníst najednou, je podstatně menší než bylo před operací. Strava musí být i nadále redukční s nízkým obsahem tuků, dostatečným přísunem bílkovin a vitaminů.
  • V případě opakovaného přejídání a nedodržování pokynů se žaludeční trubice roztáhne, nebo dojde k uvolnění zavinutí a upravený žaludek přestane plnit svoji funkci a nemocný může začít opět přibírat na hmotnosti!

Jaký je váhový úbytek po laparoskopické plikaci žaludku?

Průměrný váhový úbytek je po prvních 3 měsících lO-l5 kg, po 6 měsících více jak 20 kg. Po 1 roce více jak 30 kg.

zpět na úvodní stránku oddělení