Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 571 758 111

Pracoviště

Křečové žíly - varixy

Křečové žíly vznikají méněcenností žilní stěny, kdy se na ní tvoří výdutě, které jsou viditelné pod kůži. Důvod k odstranění varixů je nejen estetický, ale i zdravotní.Chirurgie přináší několik postupů k jejich odstranění.

Křečové žíly (varixy) dolních končetin patří mezi civilizační nemoci a vyskytují se přibližně u 15-30 % mužů, 25-60 % žen má viditelné varikózní žíly. Výrazné křečové žíly celkem postihují 15 % populace ve věku 30-70 let. Udávaný výskyt se liší podle věkových skupin, pohlaví, pracovního zařazení apod. Poměr žen a mužů s těmito problémy je 2: 1. Ženy však pětkrát častěji vyhledávají léčbu a zákroky než muži a kromě dosáhnutí perfektního léčebného efektu je pro ně důležitý i bezchybný kosmetický efekt

Proč přistoupit k léčbě křečových žil?

Neléčené křečové žíly vedou ke vzniku trombů s rizikem embolizace a také ke vzniku bércových vředů, onemocnění lymfatického systému, chronické žilní nedostatečnosti,. Medicína dokáže tyto patologické žíly léčit a tím předcházet rizikům, které tato choroba přináší.

Mezi příznaky ,kterými se projevuje porucha žilní hemodynamiky na dolních končetinách ,patří bolesti,snadná únavnost,křeče,otoky a pocit těžkých dolních končetin.

Tyto příznaky se zhoršují během dne,rychleji dochází k jejich projevům při déletrvajcím stání nebo sezení.Progrese potíží je v letních měsících a u žen v období menses.

Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit obtíže rezultující z ischemické choroby dolních končetin,vertebrogenní etiologii a známky akutní flebotrombózy

Diagnostika:

V běžné praxi je primární aspexe,která dává orientační přehled o rozsahu a stupni varikózních změn Funkční testy jsou v dnešní době v klinickém použití na ústupu.Základním a rozhodujícím vyšetřením je dnes duplexní ultrasonografie,která dává přesné informace o lokalizaci a průchodnosti žil a zejména o funkci žilních chlopní a perforátorů,tedy o typu ,lokalizaci a rozsahu refluxu. Před samotným výkonem je nutné interní předoperační vyšetření.

Předoperační příprava

Před operaci je pacientovi oholená celá operovaná končetina a oblast třísla.Poté operatér na stojícím nemocném nesmývatelnou tužkou označí varixy.

Možnosti léčby křečových žil

Existuje několik variant, jak při odstranění křečových žil postupovat. Jedná se o:

 • krosektomie a striping
 • radiofrekvenční endovaskulární ablace
 • metoda CHIVA
 • skleroterapie

Operace není indikována

 • při akutní hluboké žilní trombóze,
 • při ICHS dolních končetin III-IV.stupně
 • v graviditě
 • při zánětlivém onemocnění kůže a podkoží dolních končetin
 • při celkové kontraindikaci k operaci

Krosektomie a striping

Pacient je na operačním stole uložen v poloze na zádech.Řez v třísle je mediálně od hmatné pulzace femorální tepny.Preparujeme ústí safény do v. femoralis ,podvazujeme jednotlivé přítoky do vena safena magna(VSM) a VSM v jejím horním úseku přerušujeme.Pahýl ošetřujeme tak ,aby endotel nebyl v kontaktu s okolí tkání a nemohl tak nastat proces neovaskularizace.Řezem nad vnitřním kotníkem preparujeme dolní část kmene VSM, zavádíme lanko,které v ideálním případě prochází až do rány v třísle a postiženou VSM celou odstraňujeme.

Léčba radiofrekvenční ablaci

Tento výkon se na našem pracovišti provádí přístrojem Celon ProCurve-flexibilní bipolární koagulační elektroda..Jsme teprvé čtvrté pracoviště v České republice, které tuto metodu může nabídnout. Bipolární koagulační elektroda je výrobkem pro jednorázové použití a musí být po použití odstraněná jako infekční materiál.Není hrazená z prostředků VZP, proto klient ,který se rozhodne pro tento typ operace musí uhradit 9500 Kč .

Proud s vysokou frekvencí vede mezi oběma elektrodami na špičce bipolární koagulační elektrody a zahřívá tkáň v okolí elektrody.

Základem metody je zavedení katetru z vpichu u vnitřního kotníku do vena safena magna (VSM) až do třísla ,kde je VSM přerušena, vždy provádíme crossectomii.

Výkon na VSM je hotov za 2-3- minuty.Sondou pohybujeme rychlosti cca 1 cm za 1 sec.. Přitom nevznikají žádné modřiny, protože oproti klasické operační technice se kmen pouze uzavře, neodstraňuje se. Ostatní křečové žíly, které jsou mimo hlavní kmen se odstraňují pomoci speciálních háčků,. Někdy je ještě nutné s pomocí incize dokončení likvidace žilních uzlů, kde nelze tuto technikou použít

Tato operace je vysoce šetrná z hlediska kosmetiky a je prováděna prakticky jen z vpichů do žil. Proto zpravidla nejsou vidět větší rány. Rána v třísle je šitá pokračujícím intradermálním vstřebatelným stehem. Pacient pro nepřítomnost hematomů nemá také žádné zatvrdliny. A co je oproti tradičním metodám pro pacienta rozhodující, může být brzo propuštěn domů a zařazen do pracovního procesu! Přitom nosí jen jeden týden elastickou kompresi nebo elastickou punčochu, kterou musí při klasické metodě nosit alespoň měsíc. Kosmetický výsledek je nesrovnatelně lepší než u klasické operace a návratnost varixů po této operaci je kolem 3 procent oproti klasické metodě, kde je návratnost až desetiprocentní..

Jste vhodným kandidátem pro minioperaci CHIVA?

Pokud hledáte jemnou miniinvazivní cestu k odstranění křečových žil, jste fyzicky zdraví a psychicky stabilní, patrně budete vhodným kandidátem pro tento zákrok. Vhodnost ovšem definitivně určí až lékař po vyšetření.

Miniinvazivní operace CHIVA

Je velmi efektivním postupem, jak se varixů zbavit. Oproti klasické operace křečových žil, při které je celá postižená žíla u těla vytrhnutá, při metodě CHIVA chirurg odstraní pouze poškozené části žíly. Metoda CHIVA je vhodná k odstranění drobných žilek mimo hlavní kmen. Pro volbu CHIVA metody není ani tak rozhodující věk, jako spíše váš zdravotní stav. Její nespornou výhodou je, že se může provádět ambulantně.

Postup operace

Operací lze odstranit křečové žíly všech velikostí. V přesně stanovených místech bude proveden malý řez či vpich, velký asi 1-3 mm, kterým jsou křečové žíly podvázány, zkráceny a některé odstraněny. Operace bývá doplněna sklerotizací . Cílem metody je odstranit veškeré křečové žíly, které jsou nadbytečné a po operaci nebudou chybět. Řezy či vpichy nebývá většinou nutno šít, dostačující je náplasťový steh.

Před operací

Při první konzultaci lékař zhodnotí váš zdravotní stav a klinicky vyšetří cévní systém dolních končetin - tedy tepen, hlubokých a povrchových žil. Pravděpodobně budete také muset podstoupit vyšetření duplexním ultrazvukem. Na základě těchto vyšetření lékař navrhne postup léčby. Je možné, že bude použito několik technik odstranění varixů

Anestezie

Protože miniinvazivní operace CHIVA je velmi šetrná, provádí se zcela běžně odstranění křečových žil v místní anestezii znecitlivující látkou, eventuálně vám mohou být podána sedativa. V průběhu operace budete bdít, ale budete uvolnění a nebudete cítit bolest. Můžete pociťovat minimální bolest, kterou lze mírnit chlazením povrchu kůže. V některých případech může na vyžádání chirurg zvolit analgosedaci (řízený spánek). V tom případě je potřeba několik hodin po operaci dospat v nemocnici.

Po operaci

Po zákroku budete moci odejít domů po skončení operace. Bude vám doporučeno minimálně 14 dní po zákroku, ale raději déle nosit bandáže či kompresivní punčochy. Prvních 4-6 týdnů je nutné se vyhnout sportovním činnostem, jako je lyžování, veslování, tanec. Běžná cvičení lze provádět asi 2-3 týdny po operaci. Veškeré podrobnosti vám sdělí lékař, opatření jsou vždy vysoce individuální a závislá na rozsahu výkonu. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2-6 týdnů. Mírné snížení citlivosti v místě vpichu vymizí během krátké doby. Po řezu či vpichu vám může zůstat drobná jizvička, která rychle zbledne, ale nikdy zcela nezmizí. Vstřebávání modřin můžete urychlit mastí s obsahem heparinu, kterou vám doporučí lékař.

Výsledky odstranění křečových žil miniinvazivní operací CHIVA

Metoda je vysoce účinná, nicméně existuje možnost, že se varixy znovu objeví. Zda k tomu dojde, závisí především na geneticky určené kvalitě cévní stěny. Ale i když dojde k recidivě, většinou již nedosahuje rozsahu původního nálezu..

Sklerotizace

Sklerotizace je postup, který je doporučován, pokud trpíte mikrovarixy, tedy menšími červenými či promodralými žilkami o průměru 1- 4 mm. Léčba spočívá v injekční aplikaci speciální látky přímo do žilky tenkou jehličkou. Žilka je zevnitř chemicky zničena a následně ji tělo samo vstřebá. Sklerotizace bývá využívána jako doplňkový postup během operačního zákroku nebo i po něm. Pokud se u klienta objevuje izolované postižení, bývá provedena pouze sklerotizace s následným doporučením nošení elastických zdravotních punčoch II. kompresní třídy po dobu, která je určena individuálně dle rozsahu. Sklerotizace je také postup, který je doporučován jako prevence dalšího rozšiřování varixů.

Jste vhodným kandidátem pro sklerotizaci?

Pokud vaše varixy nejsou vhodné k operaci, pak můžete být vhodným kandidátem pro tento postup. Pokud jsou však vaše varixy k operaci vhodné, není žádoucí podstoupit sklerotizaci, při níž hrozí velmi často recidiva. V tomto případě sklerotizace nepřinese ani požadovaný kosmetický efekt. Je tedy nutno otevřeně prodiskutovat s lékařem, která z technik je pro vás vhodná.

Před zákrokem

Před zákrokem je nutno povšimnout si tmavší kresby v místě drobných žilek. Její příčinou je pigmentace z patologických žilek. Je třeba počítat s tím, že tato kresba se na přechodnou dobu po sklerotizaci zvýrazní, ale následně se ztratí. Vždy je tento proces závislý na individuální schopnosti hojení. Je třeba předem uvážit, že někdy mohou tyto pigmentace přetrvat dlouhodobě a někdy nevymizí nikdy.

Po zákroku

Aby sklerotizace přinesla efekt, je nutno končetiny bandážovat elastickými obinadly, kompresivní punčochou či speciálními návleky. Komprese zabraňuje zpětnému toku krve do sklerotizované žilky a brání tím jejímu opětovnému vyklenutí. Doba komprese je vždy individuální, závisí na rozsahu zákroku a velikosti ošetřených žilek. Minimální doba komprese je 3-6 týdnů. Sklerotizaci je třeba podstoupit opakovaně 2-4 krát v rozmezí 2-6 týdnů. Drobné hematomy (modřiny) se vstřebávají po dobu 2- 4 týdnů.

Jak předejít problému

Cílem prevence varixů je omezení negativního působení zvýšeného žilního tlaku. To je možné dosáhnout:

 • prevencí dlouhého stání, sedění; pokud se mu nedá vyhnout, je třeba procvičovat chodidla a pohybovat dolními končetinami (přešlapování na místě, zvedání na špičky)
 • vhodným nadzdvihováním končetiny nad úroveň srdce (cca 15 cm) při každé vhodné příležitosti (přes den položit nohy na stoličku či stůl, v noci podkládat dolní končetiny) o opatřeními v životosprávě, které zlepšují vyprazdňování
  • redukcí tělesné hmotnosti
  • dodržováním přiměřené pohybové aktivity
  • sprchováním nohou studenou vodou (sprcha by se měla aplikovat od špiček nohou nejprve z venkovní, potom na vnitřní straně, každá noha by se mělo sprchovat 15 vteřin alespoň dvakrát denně)
 • vyhýbáním se teplému prostředí (příliš teplé koupele, sauna, opalování)
 • nenošením těsné obuvi, stahujících ponožek či jiného oblečení omezujícího krevní oběh
 • nošením kompresivních punčoch (kompresivní terapie je základem léčby i dnes)
 • péčí o pokožku a předcházením úrazů
zpět na úvodní stránku oddělení