Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Tubulizace

tubulizace žaludku je chirurgické odstranění velkého zakřivení žaludku se zónou produkce takzvaných "hladových hormonů". Zbylý žaludek pak má podobu trubice. Tyto operace nutí nemocného k redukci objemu přijímané potravy a tím k úbytku nadváhy bez většího pocitu hladu. V odstraněné části žaludku jsou produkovány zažívací hormony, které způsobují pocit hladu (hladový hormon Ghrelin). Po operaci nemocný nepociťuje úporný hlad při redukční dietě. Tento typ operace patří do skupiny Restriktivní bariatrie (omezující objem přijímané stravy).

Jste vhodným kandidátem pro tubulizaci žaludku?


K operaci jsou vhodní především klienti, jenž mají vyšší stupeň nadváhy (BMI je větší jak 35 kg/m2), kteří se v minulos ti již pokusili redukovat svoji nadváhu jinými léčebnými postupy, nebo kteří trpí některými přidruženými chorobami, způsobenými především jejich vysokou nadváhou.

Technika tubulizace žaludku


U žaludeční trubice se laparoskopicky pomocí speciálních kombinovaných nástrojů odřízne celé velké zakřivení žaludku a to se pak odstraní pryč z břicha ven. Zbylá část žaludku má malý objem (80-180 ml) a tvar trubice.

Kdo určí, zda můžete podstoupit tubulizaci žaludku?


K chirurgické léčbě morbidní obezity jsou indikováni především nemocní s těžkým stupněm nadváhy (BMI > 40 kg/m2,) u nichž selhala konzervativní léčba, eventuálně nemocní s nadváhou těžšího stupně (BMI > 35 kg/m2), která je spojena se závažnými komplikacemi oběhovými, metabolickými či pohybovými. Indikaci k chirurgické léčbě provádí na základě podrobného klinického a laboratorního vyšetření společně internista-obezitolog, psycholog a chirurg specializující se na bariatrickou chirurgii.

Před operacíPřed operací je nutné provést speciální interní, obezitologické a psychologické vyšetření a teprve po celkovém zhodnocení výsledků se rozhodne ve spolupráci s nemocným o vhodnosti a typu operačního zákroku.

Postup operace


Operace se provádějí v celkové narkóze, téměř vždy laparoskopicky, tj. pomocí zvláštních chirurgických nástrojů a malé televizní kamery, pouze z několika asi 1-2 cm širokých vpichů do stěny břišní. Ne vždy je však možné operaci provést tímto způsobem. 

Při srůstech v dutině břišní, nebo z některých jiných důvodů, je někdy nutno přistoupit v průběhu laparoskopického výkonu ke klasické operaci, to jest řezem přes břišní stěnu. 

Konečný výsledek operačního zákroku je však stejný. Po operaci nezůstává v těle žádný cizorodý předmět.

Po operaci


Po laparoskopické operaci je možná chůze kolem lůžka již první pooperační den. Při nekomplikovaném průběhu je klient propuštěn obvykle 4.-5. pooperační den domů. Pracovní neschopnost je závislá na charakteru práce, obvykle trvá 10-14 dnů. Po operaci provedené - klasickým řezem - je klient v nemocnici asi týden a pracovní neschopnost se pohybuje mezi 14-21 dny.

Jaký je výsledek tubulizace žaludku?


Pokud klient dodržuje lékařem doporučenou dietní životosprávu, dochází k úbytku hmotnosti a tím k celkovému zlepšení zdravotního stavu klienta.

Jaká je životospráva po operaci?


  • Životospráva je jednou z nejdůležitějších podmínek dobrých váhových úbytků a předcházení komplikací v smyslu selhání metody či dokonce ohrožení zdravotního stavu! 
  • Asi za dva týdny po operaci je možné a velmi vhodné začít s přiměřenou pohybovou aktivitou, která zlepší váhový úbytek.
  • Zásadní změna je v pitném režimu. Nesmí se pít po jídle, ale jen mezidobí mezi jednotlivým příjmem stravy. Přesto je třeba vypít minimálně 2 litry denně, vždy mezi jídly.
  • V průběhu prvních čtyř týdnů po operaci smí nemocný pouze tekutou stravu, aby nadměrným rozpínáním stravou zbylé části žaludku nedošlo k porušení linie sešití stěny žaludku. 
  • Po dalších dvou týdnech na mixované stravě nemocný přechází na stravu normální, pestrou, ale dietní a racionální!!! Omezení kalorického příjmu si musí nemocný řídit sám, jinak nedojde k požadované redukci hmotnosti.
  • Je velmi důležité, aby nemocný stravu před každým polknutím řádně rozkousal, mnohem více, než byl zvyklý před operací. Je vhodné vyvarovat se syrového, neoloupaného ovoce a zeleniny, či nedostatečně upraveného masa. Je třeba dodržovat klasické stravovací
  • schéma: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Množství, které je možné sníst najednou, je podstatně menší než bylo před operací. Strava musí být i nadále redukční s nízkým obsahem tuků, dostatečným přísunem bílkovin a vitaminů.
  • V případě opakovaného přejídání a nedodržování pokynů se žaludeční trubice roztáhne a přestane plnit svoji funkci a nemocný může začít opět přibírat na hmotnosti!

Jaký je váhový úbytek po tubulizaci žaludku? 


Průměrný váhový úbytek je po prvních 3 měsících lO-l5 kg, po 6 měsících více jak 20 kg. Po 1 roce více jak 30 kg.

zpět na úvodní stránku oddělení